Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

11 juni 2024 Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur  De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 11 juni 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. 

Uitvoeringsregeling chronisch zieken 2024

Burgemeester en wethouders hebben op 7-5-2024 de Uitvoeringsregeling chronisch zieken Steenwijkerland 2024 vastgesteld. Deze beleidsregels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nr. 215413, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van de regeling. De Uitvoeringsregeling werkt terug tot 1-1-2024.

Het besluit ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Wijzigingsbesluit mandaatregeling gemeente Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het in zijn vergadering van 7 mei 2024 het wijzigingsbesluit mandaatregeling gemeente Steenwijkerland heeft vastgesteld. Wijziging van de mandaatregeling was noodzakelijk in verband met de invoering van de Omgevingswet en vanwege gewijzigde teamindelingen en functiebenamingen

Het Mandaatbesluit is op 17 mei 2024 bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2024, nummer 215638 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 in werking getreden.

Het besluit ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.