Milieu

Melding Activiteitenbesluit

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf is een melding ontvangen: Vollenhove, De Kampen 19, starten water transfer printen bedrijf (2-4-2024)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.