Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

14 mei 2024 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur in het gemeentehuis van Steenwijk. De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein.

Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken we u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0521, e-mailadres ASD@steenwijkerland.nl

Bekendmaking Wijziging Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland

De gemeenteraad heeft op 23-4-2024 de wijziging van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vastgesteld. Door deze wijziging wordt onder meer aangesloten bij de landelijk vastgestelde tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1-1-2024. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 192868. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.

Borowiec, Ł. P., 13-03-1985, per 20-03-2024 (voornemen)

T/m 10-6-2024 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.