Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Hammerdijk 13, uitbreiden woning (30-4-2024)

De Bult, Bultweg 7, kappen 4 beuken (30-4-2024)

De Bult, Onderduikersweg 10, uitbouwen woning (25-4-2024)

Giethoorn, Binnenpad 33a, plaatsen zonnepanelen op hoofdgebouw en diverse chalets (26-4-2024)

Eesveen, Eesveenseweg 115, vervangen voorhuis (29-4-2024)

Oldemarkt, Wicher Huismanstraat 12, isoleren dak en vervangen dakpannen (1-5-2024)

Vollenhove, naast Weg van Rollecate 19e, bouwen woning (30-4-2024)

Wanneperveen, Klosseweg 2, vernieuwen dak (25-4-2024)

Zuidveen, naast Langesloot 11b, het bouwen van een woning (30-4-2024)

Zuidveen, nabij Zuidveenseweg 85, aanleggen uitrit voor transportverdeelstation (26-4-2024)

Zuidveen, nabij Zuidveenseweg 85, plaatsen transportverdeelstation (26-4-2024)

 

Vergunningvrije aanvraag

Na beoordeling is gebleken dat de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Giethoorn, Kapelweg 1, renoveren dak en gevel (25-4-2024)

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Zuiderkade 7, plaatsen dakkapel (30-4-2024)

Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 18a, kappen boom (23-4-2024)

Zuidveen, Zuidveenseweg 85, kappen es (29-4-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Blokzijlerdijk 12, starten bed & breakfast (23-4-2024)

Blokzijl, Zuiderzeeweg 14, uitbreiden woning (25-4-2024)

Eesveen, naast De Wulpen 7, plaatsen tijdelijke woonunit (25-4-2024)

Giethoorn, Molenweg 17, vervangen schoorstenen (26-4-2024)

Giethoorn, Rietkragge 50, bouwen botenhuis (23-4-2024)

Giethoorn, nabij Rietlanden 2, kappen en/of snoeien enkele bomen (26-4-2024)

Sint Jansklooster, nabij Zuurbeek 1, aanleggen drainage (29-4-2024)

Steenwijk, Broekslagen 4, plaatsen reclame (25-4-2024)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Baarlo, nabij Uiterdijkenweg 61, aanleggen zonneweide Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.