Samenwerking

  • Stichting Jumelage Steenwijkerland - Herzebrock-Clarholz

    De stichting Jumelage Steenwijkerland-Herzebrock-Clarholz heeft bevordering van de vriendschapsbetrekkingen tussen inwoners van beide gemeenten tot doel. Ze wil dit bereiken door uitwisselingen tussen bewoners te stimuleren. Dit alles in de geest van onderling begrip en de bereidheid elkaar te helpen en van elkaar te leren. Dit kan gerealiseerd worden door het leveren van een financiële bijdrage. Door contacten tussen verenigingen, instellingen en scholen te leggen, probeert ze dit te stimuleren.

  • Register van Gemeenschappelijke regelingen

    De gemeente Steenwijkerland doet mee aan een aantal samenwerkingsverbanden. Officieel heet dat een gemeenschappelijke regeling. Bij zo’n gemeenschappelijke regeling gaat het om samenwerking tussen provincies, gemeenten of waterschappen.