Cultuuronderwijs en talentontwikkeling

Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun talenten. Ze maken kennis met schoonheid en leren de waarde van kunst te begrijpen. Bijvoorbeeld door een workshop met dans, een voorstelling in het theater of het maken van een video. Belangrijk dus om dat te stimuleren.

Platform Cultuureducatie Steenwijkerland

Het Platform Cultuureducatie is verantwoordelijk voor het cultuuronderwijs voor de scholen voor primair onderwijs. In het platform zitten naast de cultuurcoach culturele en cultuurhistorische instellingen en het onderwijs. Voor meer informatie kunt contact opnemen met José Gaastra, beleidsmedewerker Kunst en Cultuur, telefoonnummer 14 0521.

Visie op cultuureducatie in Steenwijkerland

Deze visie geeft de meerjarenvisie van het Platform Cultuureducatie Steenwijkerland weer op de toekomstige structuur en richting van cultuur in het onderwijs. Het is de bedoeling dat op basis van deze visie er een jaarlijks activiteitenplan opgesteld wordt.

Download het volledige visie document (pdf, 670kb)

Cultuurcoach

Marjanne Oost is cultuurcoach van Steenwijkerland. Zij is de spin in het web als het gaat om de basisscholen in Steenwijkerland, de culturele instellingen en de gemeente. Dit om het cultuuronderwijs in het basisonderwijs verder te ontwikkelen. De cultuurcoach heeft het Cultuurmenu Steenwijkerland gemaakt om het cultuuronderwijs op basisscholen te stimuleren. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06 - 22 85 52 88 of via e-mail cultuurcoachsteenwijkerland@accrete.nl

Visualisatiekaart cultuureducatie gemeente Steenwijkerland

Visualisatiekaart

Klik op de afbeelding om deze in groot formaat te downloaden (pdf, 269kb)

De visualisatiekaart cultuureducatie in uitgeschreven tekst

De visualisatiekaart hoort bij de Visie op Cultuureducatie Steenwijkerland. De kaart geeft weer hoe belangrijk cultuureducatie is voor de ontwikkeling van kinderen tot wereldburgers. Allereerst staan wetenschapper Erik Scherder en wetenschapsjournalist Mark Mieras op de kaart. Het kind staat in cultuureducatie centraal, vandaar dat de kinderen in een hart in het midden getekend staan. 

Verder worden organisaties uitgebeeld die er samen voor zorgen dat elk kind in Steenwijkerland in aanraking komt met kunst en cultuur. Dit zijn niet alleen de basisscholen, maar de gemeente Steenwijkerland, Rijnbrink, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid. Zij subsidiëren de cultuureducaties met programma’s zoals Cultuureducatie aan de Basis en Cultuureducatie met Kwaliteit. In Steenwijkerland speelt het Platform Cultuureducatie Steenwijkerland hierin een belangrijke rol. In dit platform zijn diverse culturele organisaties zoals Scala, de Meenthe, de bibliotheken en de musea en het basisonderwijs vertegenwoordigd. 

De cultuurcoach stelt, samen met de interne cultuurcoördinatoren van de scholen een menu samen van culturele activiteiten waaruit de scholen kunnen kiezen. Dit zijn dans, mode, beeldende kunst, theater, drama, muziek, schrijfkunst, erfgoed en urban arts.

In de kaart staat ook de samenhang aangegeven met taal en rekenen, analytisch en creatief denken, onderzoekend leren en reflecteren. Cultuureducatie helpt ook bij talentontwikkeling, dyslexie, dyscalculie, autisme, hooggevoeligheid, en het omgaan met tegenslagen zoals scheiding, ziekte, verlies dierbaren, corona, oorlog, brand, verslavingen, misbruik enzovoorts. 

Ook staan op de kaart de contouren van de gemeente Steenwijkerland als gebied getekend met daarin aangegeven de samenhang met andere gemeentelijke projecten zoals Samen voor Ryan, het Sportakkoord, de vele evenementen, koren, bands en cultureel erfgoed. 

Als een goede cultuureducatie voortgezet wordt in het voortgezet onderwijs dan ontwikkelt een kind zich tot een wereldburger dat een leven lang leert. Cultuur en creativiteit speelt een rol bij ondernemerschap, techniek, nieuws, politiek, sociale media, liefde en relaties, geloofsovertuiging, architectuur, kook- en bakkunst en wie je bent en mag zijn (LHBTIQ+). 

Tot slot staat onderaan de kaart ‘Vind je ikigai!’. Ikigai is een Japans woord en betekent ‘je persoonlijke drijfveer of passie’. 
 

Vrijheid Steenwijkerland

De website Vrijheid Steenwijkerland is een bijzonder Cultuurcadeau van Cultuurmenu Steenwijkerland. Gemaakt voor alle basisscholen in de gemeente. Je vindt hier verhalen over VRIJHEID, in de breedste zin van het woord. Verhalen uit de geschiedenis van Steenwijkerland en verhalen over hoe we vandaag de dag vrijheid ervaren. Bij ieder verhaal zit een verdiepende lesbrief met opdrachten en kijkvragen.

Het doel van de website is het bevorderen van bewustwording van het begrip vrijheid en de waarde van vrijheid. Samen met de schrijfster van de verhalen, Daniëlle Schothorst, en illustrator Géwout Esselink streven we ernaar om ook de jongere generatie te inspireren, te informeren en te verbinden.
 
Het is een website die groeit, met jaarlijks nieuwe verhalen. Uitgangspunt voor de verhalen en de aanvullende activiteiten is steeds vrijheid in Steenwijkerland en in het dagelijkse leven.

logo vrijheid steenwijkerland

Talentontwikkeling: Vaktor, Makershuis Regio Zwolle

VAKTOR is het cross-disciplinaire makershuis dat creatieve makers in de Regio Zwolle ondersteunt in de ontwikkeling van hun vakmanschap en een springplank biedt naar blijvend succes. Hen wordt een infrastructuur geboden waarin zij actief begeleid worden door gespecialiseerde, ervaren professionals en gekoppeld worden aan andere makers, podia, programmeurs en ondersteunende diensten op productioneel, zakelijk en artistiek vlak.

Meer informatie vindt u op de website www.vaktor.nl