Cultuurvisie 2019 - 2022

De visie hebben we gemaakt samen met de provincie, het onderwijs, het culturele veld van Steenwijkerland en de gemeente.

Hier maken we ons sterk voor!

Een bloeiende cultuursector. Met een breed, aantrekkelijk én herkenbaar aanbod aan kunst en cultuur. Een toegankelijk aanbod dat jong én oud stimuleert om mee te doen. Waarom? Omdat we geloven in het belang van cultuur als pijler van onze identiteit, als verbinder met andere leefgebieden én als stimulator van onze lokale economie.

Hier gaan we de komende jaren prioriteit aan geven:

  1. Iedereen moet mee kunnen doen aan culturele activiteiten.
  2. We stimuleren cultuuronderwijs voor de jeugd.
  3. We professionaliseren onze cultuursector.
  4. We werken aan een herkenbaar cultureel gezicht.
  5. Als gemeente willen we onze rol als stimulator en opdrachtgever aanscherpen.

Meer hierover leest u in de Cultuurvisie 2019-2022 (pdf, 1,4 MB).

Evenementenacademie

In de evenementenacademie delen docenten en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaringen met organisatoren van evenementen. Organisatoren van evenementen kunnen contact opnemen met een van de beleidsmedewerkers hierover.

Momenteel is er een vacature voor de functie van cultuurmakelaar. Zodra de cultuurmakelaar aan het werk is en inzicht heeft in de behoeften van de lokale evenementen en culturele organisaties, worden er weer workshops of bijeenkomsten georganiseerd. Dit om de deskundigheid van de organisaties van evenementen en verenigingen te verbeteren