Cultuurvisie

Hier maken we ons sterk voor!

Een bloeiende cultuursector. Met een breed, aantrekkelijk én herkenbaar aanbod. Dat jong én oud stimuleert om mee te doen. Waarom? Omdat we geloven in het belang van cultuur als pijler van onze identiteit, als verbinder met andere leefgebieden én als stimulator van onze lokale economie.

In het document Cultuurvisie 2019-2022 (pdf, 1,4 MB) leest u onze huidige cultuurvisie.

Er worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuwe cultuurvisie voor de komende jaren. Dat doen we in samenwerking met onder andere het culturele veld, inwoners van Steenwijkerland en andere betrokken organisaties.

Cultuurregio Zwolle 

In de cultuurregio Zwolle werken 22 gemeenten uit de provincies Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe sinds 2019 actief samen op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. 

Geografisch strekt onze regio zich uit van de Duitse grens tot aan het IJsselmeer. Een regio met hoge, droge zandgronden, veenweides en een rivierenlandschap: de delta waar de Vecht en de IJssel samenkomen. Een groot, omvangrijk en cultureel gezien rijk gebied.

Deze samenwerking is tijdens de covidperiode versterkt. De covidcrisis heeft ons duidelijk laten zien wat de effecten zijn als het cement van de samenleving er even niet is. Bovendien heeft deze crisis doen inzien dat het stimuleren en aanjagen van talentontwikkeling in de regio erg gewenst is en dat door samen te werken meer bereikt kan worden door en voor de regio. We willen voorkomen dat de makers wegtrekken naar de Randstad. We streven ernaar om de makers uit de regio in de toekomst kunnen blijven bedienen.