Cultuurvisie 2019 - 2022

De visie hebben we gemaakt samen met de provincie, het onderwijs, het culturele veld van Steenwijkerland en de gemeente.

Hier maken we ons sterk voor!

Een bloeiende cultuursector. Met een breed, aantrekkelijk én herkenbaar aanbod aan kunst en cultuur. Een toegankelijk aanbod dat jong én oud stimuleert om mee te doen. Waarom? Omdat we geloven in het belang van cultuur als pijler van onze identiteit, als verbinder met andere leefgebieden én als stimulator van onze lokale economie.

Hier gaan we de komende jaren prioriteit aan geven:

  1. Iedereen moet mee kunnen doen aan culturele activiteiten.
  2. We stimuleren cultuuronderwijs voor de jeugd.
  3. We professionaliseren onze cultuursector.
  4. We werken aan een herkenbaar cultureel gezicht.
  5. Als gemeente willen we onze rol als stimulator en opdrachtgever aanscherpen.

Meer hierover leest u in de Cultuurvisie 2019-2022 (pdf, 1,4 MB).

Evenementenacademie

De evenementenacademie is opgestart in het kader van deskundigheidsbevordering. In afstemming met het werkveld worden kennissessies georganiseerd. Onderwerpen en thema’s voor deze kennissessies zijn gebaseerd op de wensen en hulpvragen vanuit organisatoren van evenementen en culturele organisaties.

In september 2020 is Marloes van Schooten gestart als cultuurmakelaar. Samen met het werkveld is een programma opgesteld voor een verdere invulling van de ‘Evenementenacademie 2021’. Wilt u op de hoogte blijven van de kennissessies en bijeenkomsten? Dan kunt u contact opnemen met de cultuurmakelaar via cultuurmakelaar@steenwijkerland.nl