Inkoop Wmo Begeleiding vanaf 2018

Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de Wmo? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is. Deze pagina is in ontwikkeling en wordt in de loop van de tijd aangevuld.

De gemeente Steenwijkerland stelt voor de inkoop van Wmo-begeleiding in 2018 (en verder) samen met zorgaanbieders, ketenpartners en vertegenwoordigers van inwoners overeenkomsten op. Daarbij wordt samen het aanbod en de prijs bepaald. De af te sluiten overeenkomsten worden regelmatig geëvalueerd en aangepast als dat nodig is. Ook zorgaanbieders die nu nog niet deelnemen hebben de mogelijkheid om deze overeenkomsten te ondertekenen. Het gaat om de communicatie, overleg en besluitvormingsovereenkomst (COB) en de deelovereenkomst (DOK).

Algemene informatie

Algemene inkoopvoorwaarden voor levering van diensten (pdf, 540 KB)

Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 (pdf, 1,7 MB)

Startbijeenkomst

Presentatie startbijeenkomst inkoop Wmo-begeleiding 31 mei 2017 (pdf, 618 KB)

Inkooptafels

Hieronder vindt u de data en de stukken van de overlegtafels.

Overlegtafel 6 juli 2017

Agenda 6 juli 2017 (pdf, 222 KB)
Reacties COB (pdf, 316 KB)
Presentatie inkooptafel 6 juli 2017 (pdf, 233 kB)
Verslag en deelnemerslijst 6 juli 2017 (pdf, 229 KB)

Overlegtafel 14 september 2017 (15.00 - 17.00 uur)

De locatie is Hoogthij, Oldemarktseweg 117, 8341 SC Steenwijkerwold.

(Concept) Agenda 14 september 2017 (pdf, 226 KB)
Concept ROK maatwerkvoorziening begeleiding Wmo (pdf, 143 KB)
Bijlage 2: Productbeschrijving maatwerkvoorziening begeleiding Wmo (werkgroep productbeschrijving) (pdf, 82,5 KB)
Bijlage 2: Productbeschrijving maatwerkvoorziening respijtzorg kortdurend verblijf (werkgroep productbeschrijving) (pdf, 53,3 KB)
Bijlage 5: Proces van toeleiding tot evaluatie (pdf, 28,1 KB)
Reële prijs - Procedure (werkgroep reële prijs) (pdf, 60,8 KB)
Reële prijs - Definities bij format (werkgroep reële prijs) (pdf, 103 KB)
Reacties ROK (pdf, 320 KB)

Overlegtafel 26 oktober 2017 (15.00 - 17.00 uur)

Gemeente publiceert uiterlijk 5 oktober de betreffende stukken. De uiterste datum voor reactie van de aanbieders is 19 oktober voor 12.00 uur.

Meer informatie

Voor informatie over de inkoop WMO kunt u contact opnemen via inkoopwmo@steenwijkerland.nl.