Gemeentelijk beleid

De gemeente Steenwijkerland heeft zich tot doel gesteld een integere en doelmatige opdrachtgever te zijn. Met integer wordt in dit geval bedoeld dat wet- en regelgeving nageleefd worden. Bij doelmatig gaat het om het efficiënt en effectief inzetten van gemeentelijke middelen. De manier waarop de gemeente Steenwijkerland dit wil bereiken zijn vastgelegd in een kaderstellend inkoop- en aanbestedingsbeleid en nader uitgewerkt in een inkoop- en aanbestedingsprotocol.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Steenwijkerland bestaat uit een door de gemeenteraad vastgestelde kaderstellende beleidsnotitie en een door het college vastgesteld protocol waarin de door de raad gestelde kaders nader zijn uitgewerkt.

Beleidsnotitie

Aanbestedingsprotocol

Algemene inkoopvoorwaarden

De gemeente Steenwijkerland heeft voor het inkopen van goederen en diensten (m.u.v. IT-opdrachten) haar eigen algemene inkoopvoorwaarden. Op de pagina over algemene inkoopvoorwaarden kunt u deze voorwaarden downloaden.

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Bij het plaatsen van IT-opdrachten maakt de gemeente Steenwijkerland gebruik van de landelijk vastgestelde gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT. Op de pagina over algemene inkoopvoorwaarden kunt u deze voorwaarden downloaden.

 

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Steenwijkerland handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het 'Klachtenmeldpunt aanbestedingen'. Op dit deel van de gemeentelijke website vindt u informatie over de klachtenregeling. Hierbij wordt onder andere ingegaan op vragen zoals 'Wie kan er een klacht indienen?' 'Wat zijn klachten en waarover kan geklaagd worden?' en 'Hoe kan ik een klacht indienen?'. Ook kan hier het gemeentelijke beleid over klachten bij aanbesteding gedownload worden.