Burgemeester J.H. Bats (Rob)

Burgemeester Rob Bats

bestuurssecretariaat@steenwijkerland.nl

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Informatiebeveiliging
 • Internationale betrekkingen
 • Public relations
 • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

 • Veiligheidsregio IJsselland (AB)
 • Regionaal College – Politie
 • Lid Veiligheidsregio (DB)
 • Lid Samenwerkingsverband 1572 (AB)
 • Ambassadeur Stichting Present

Op persoonlijke titel:

 • Universiteit Twente/MPM, lid Raad van Advies (onbezoldigd)