Gemeentesecretaris/algemeen directeur M.W. de Graaf (Marco)

Gemeentesecretaris Marco de Graaf

marco.de.graaf@steenwijkerland.nl

1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders
 

Nevenfuncties

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

  • Algemeen Bestuur van de VNG Overijssel.
  • Coördinerend functionaris gemeenten binnen de Veiligheidsregio IJsselland.