Wethouder M. Scheringa (Marcel) (CU)

Wethouder Marcel Scheringa

marcel.scheringa@steenwijkerland.nl

4e locoburgemeester

Portefeuille:

Programma 'Mijn Steenwijkerland'

 • Financiën
 • Volkshuisvesting
 • Onderwijshuisvesting
 • Mobiliteit/Verkeer en vervoer
 • Beheer openbare ruimte/waterbeheer
 • Bestemmingsplannen buitengebied
 • Grondbedrijf
 • Oude ambachten


Contactwethouder voor de kernen/wijken:

 • Ossenzijl
 • Blankenham
 • Sint Jansklooster
 • Belt Schutssloot
 • Kallenkote
 • Eesveen
 • Dennenallee (Paddepoel/Kornputkwartier)
 • Clingenborg/Beitel/Oostwijken


Nevenfuncties

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

 • Vitens (t.b.v. AVA)
 • N.V. Rendo (t.b.v. AVA)
 • Publiek Belang Electriciteitsproduktie BV (t.b.v. AVA)
 • Vordering Enexis BV (t.b.v. AVA)
 • Enexis Holding NV (t.b.v. AVA)
 • Deelneming Verkoop Venootschap BV (t.b.v. AVA)
 • Claim Staat Vennootschap BV (t.b.v. AVA)
 • CBL (Cross Boarder Leases) vennootschap BV (t.b.v. AVA)
 • N.V. Rova Holding(t.b.v. AVA)
 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (t.b.v. AVA)
 • Wadinko (aandeelhouders)
 • Duurzaam veilig KOVO
 • Kaderrichtlijn water (deelstroomgebied Rijn Oost) t.b.v. bestuurlijk overleg
 • Bestuurlijk vervoersberaad
 • Fluvius
 • OOGO (Op Overeenstemming Georganiseerd Overleg)
   

Op persoonlijke titel:

 • Voedselbank Vollenhove, vrijwilliger (onbezoldigd)
 • SV Veno, vrijwilliger (onbezoldigd)