Wethouder T. Jongman-Smit (Trijn) (PvdA)

Wethouder Trijn Jongman-Smit

trijn.jongman@steenwijkerland.nl

2e locoburgemeester

Portefeuille

Opgave samenredzaam

 • Museum Steenwijk
 • Unilocatie voortgezet onderwijs 
 • Zorg-welzijn/WMO
 • Participatie en NoordWestGroep
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Kunst & cultuur
 • Bedrijfsvoering
   

Contactwethouder voor de kernen/wijken:

 • Vollenhove
 • Scheerwolde
 • Wetering
 • Kalenberg
 • Zuidveen
 • Onna
 • Steenwijk-West
 • Steenwijk-Clingenborgh/Beitel/Oostwijken

 

Nevenfuncties

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

 • NoordWestGroep NV (t.b.v. AVA)
 • GR GGD IJsselland (AB)
 • GR RSJ IJsselland (regionaal servicepunt)

Op persoonlijke titel:

 • Stichting Hervormd Groot Burgerweeshuis, bestuurslid/provisor (onbezoldigd)