Wethouder T. Jongman-Smit (Trijn) (PvdA)

Wethouder Trijn Jongman-Smit

trijn.jongman@steenwijkerland.nl

2e locoburgemeester

Portefeuille:

Programma 'Samen redzaam'

 • Participatie/Sociaal Domein en NoordWestGroep
 • Zorg/welzijn/WMO
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Unesco/werelderfgoed (Willemsoord)
 • Buitenplaatsen (inclusief Rams Woerthe)
 • Binnenstad


Contactwethouder voor de kernen/wijken:

 • Scheerwolde
 • Kalenberg
 • Vollenhove
 • Dwarsgracht
 • Tuk
 • Zuidveen
 • Steenwijk-West
 • Steenwijk binnenstad
   

Nevenfuncties

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

 • Gemeenschappelijke regeling IGSD (t.b.v. AB)
 • GGD IJsselland (AB)
 • RSJ IJsselland (regionaal servicepunt) (voorheen BVO Ijsselland)
 • Regiocampus
 • LEA
 • Regionale stuurgroep Rmc/Vsv/leerplicht
 • Stuurgroep jeugdzorg/passend onderwijs


Op persoonlijke titel:

 • Stichting Hervormd Groot Burgerweeshuis, bestuurslid/provisor (onbezoldigd)
 • Dolfijnenhuis begeleiding BV Kampen, raad van commissaris (bezoldigd: € 6.000,-)