Veelgestelde vragen over afvalstoffenheffing

Heeft u vragen over afvalstoffenheffing? Op deze pagina proberen we vragen met een veelgestelde vragen- en antwoordenlijst zoveel mogelijk te beantwoorden.

Ik bied helemaal geen vuilnis aan. Moet ik nu wel het vastrecht betalen?

Ja, het vastrecht is een vast bedrag dat u betaalt, ook als u geen afval aanbiedt. Wordt bij u geen GFT-afval opgehaald? Dan betaalt u een lager vastrecht.

Ik ga volgende week verhuizen. Moet ik nu wel deze aanslag betalen?

Als u in de gemeente Steenwijkerland blijft wonen, blijft de afvalstoffenheffing voor u gelijk.
Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, dan betaalt u het vastrecht tot en met de maand waarin u verhuist en de restafvalaanbiedingen tot en met de datum waarop u verhuist.

Wanneer kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken als:

  • uw naam ten onrechte op de aanslag staat
  • het aantal afvalaanbiedingen volgens u niet juist is
  • u een aanslag heeft ontvangen voor een verkeerde container

Op de achterkant van de aanslag ziet u hoe u bezwaar kunt maken.

Kan ik kwijtschelding van afvalstoffenheffing krijgen?

U kunt kwijtschelding krijgen voor het vastrecht en € 20,15 voor de afvalaanbiedingen.

Ik heb kwijtschelding en toch moet ik betalen. Hoe kan dat?

Er geldt een maximumbedrag voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing. U kunt kwijtschelding krijgen voor het vastrecht en € 20,15 voor de afvalaanbiedingen. Is uw aanslag hoger dan dit bedrag omdat u meer restaanval heeft aangeboden? Dan moet u dit verschil betalen.
Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de toelichting bij het aanvraagformulier voor kwijtschelding (pdf, 179 KB).

Ik heb schade aan mijn container of mijn container is verdwenen, wat nu?

Heeft u schade aan uw container of is uw container verdwenen? Dan zijn de kosten hiervan voor uzelf, behalve als u kunt bewijzen dat het niet uw schuld was. Neem hierover contact op met ROVA, zie www.rova.nl/contact

Ik wil graag een extra container. Wat moet ik daarvoor doen?

U kunt een extra container voor restafval of PMD (plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons) krijgen als uw huishouden uit 6 personen of meer bestaat.

Als u door medische oorzaken extra afval heeft, neem dan contact op met de gemeente voor de mogelijkheden.

U kunt een extra container voor GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval) krijgen als uw perceel groter is dan 500 m2.

U kunt een extra container aanvragen bij ROVA, zie www.rova.nl De kosten van het brengen van de extra container betaalt u aan ROVA.

Ik zou containers willen omwisselen na mijn verhuizing. Hoe gaat dat?

De containers horen bij de woning. Laat deze dus leeg en schoon staan als u verhuist. Ook het afvalpasje hoort bij de woning.

Heeft u uw verhuizing gemeld bij de gemeente? Dan worden uw afvalinzamelingsgegevens automatisch overgezet naar uw nieuwe adres binnen de gemeente.
Bent u verhuisd en wilt u een grotere of kleinere container dan bij de woning staat? Dan kunt u binnen 3 maanden na de verhuizing gratis uw container(s) omwisselen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van de ROVA, zie www.rova.nl/contact

Wat zijn de kosten voor het brengen van een vuilniszak naar een ondergrondse verzamelcontainer?

De kosten zijn € 1,55 per vuilniszak (met maximaal 40 liter restafval).