Huidig welstandsbeleid

 • Welstandsnota

  22 juni 2016

  De gemeente Steenwijkerland wil zorgvuldig omgaan met de bebouwing in de gemeente. Zij wil ook haar inwoners inspireren en stimuleren zorgvuldig om te gaan met verbouwingen aan hun gebouwde eigendommen. De welstandsnota biedt de inwoner en de aanvrager van een bouwaanvraag inzicht en verheldering over de beoordeling van (zijn of haar) bouwplannen.

 • Welstands- en monumentencommissie Steenwijkerland

  Voor de welstandsadvisering maakt onze gemeente gebruik van Het Oversticht, een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit.

 • Richtlijnen en aandachtspunten welstands- en monumentencommissie

  pdf, 276kB

  De gemeente Steenwijkerland is trots op het cultureel erfgoed binnen haar grenzen. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld om te zorgen dat veranderingen aan monumenten goed beoordeeld kunnen worden door de welstands- en monumentencommissie. In deze richtlijnen hebben we ook handvaten gegeven voor het uitvoeren van duurzame maatregelen in en aan monumenten. Daarnaast staan er richtlijnen in voor het plaatsen van zonnepanelen in de beschermde stads- en dorpsgezichten.