Welstands- en monumentencommissie Steenwijkerland

Voor de welstandsadvisering maakt onze gemeente gebruik van Het Oversticht, een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit.

In onze gemeente werken we met een gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen brengt advies uit aan burgemeester en wethouders. Het gaat dan vooral om bouwplannen. Bij de welstandsadvisering gaat het om de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, wel of niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. De criteria waaraan wordt getoetst staan in het gemeentelijke welstandsbeleid: de Welstandsnota gemeente Steenwijkerland. Bij elke aanvraag kijkt de commissie, met het beleid als uitgangspunt, of particuliere wensen van degene die wil bouwen of verbouwen stroken met het algemene belang. Dit algemene belang is gericht is op het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van een straat, buurt, wijk of streek.

Voor lang niet alle bouwactiviteiten is een advies van de welstandscommissie verplicht. Vergunningvrije bouwwerken zijn welstandsvrij.

Naast bouwplannen, die worden getoetst op het welstandsbeleid, worden ook alle veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten en andere plannen, voor bijvoorbeeld werkzaamheden in de beschermde gezichten van Vollenhove, Blokzijl en Giethoorn, aan de welstands- en monumentencommissie voorgelegd.

Elke woensdagochtend om 9.30 uur is er een openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie in het gemeentehuis. Een keer in de 2 weken is er op donderdagochtend om 9.30 uur een openbare vergadering van de welstands- en monumentencommissie in het gemeentehuis in Steenwijk, Hasselt of Meppel.