Omgevingsvergunning

U wilt graag iets veranderen aan uw woning of bedrijfspand. Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. Er zijn verschillende varianten.

 • Omgevingsvergunning nodig?

  De bouwregels zijn per 1 januari 2024 veranderd. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn vanaf nu van kracht.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een nieuwe wet over het verbeteren van de bouwkwaliteit. Door deze wet moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger toetst of het bouwwerk voldoet aan de technische bouwregels.

 • Vergunningen voor bouwen en verbouwen

  Overzicht van alle vergunningen die te maken hebben met het bouwen of verbouwen van een huis.

 • Overige vergunningen

  Informatie over alle activiteiten waarvoor eventueel ook een vergunning nodig is en hoe u deze kunt aanvragen.