Overige vergunningen

Informatie over alle activiteiten waarvoor eventueel ook een vergunning nodig is en hoe u deze kunt aanvragen.

 • Bouwdossier opvragen

  U kunt onze bouwdossiers digitaal opzoeken en ter inzage opvragen. U kunt de dossiers dan bekijken in de studiezaal van het gemeentearchief.

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen. Dit kunt u doen als u een nieuwe woning bouwt of als u uw eigen woning gaat splitsen.

 • Rioolaansluitvergunning

  Als u uw woning/pand wilt aansluiten op het gemeenteriool, dan moet u hiervoor bij de gemeente een rioolaansluitvergunning aanvragen.

 • Straatnamen

  Legt de gemeente bij u in de buurt nieuwe straten aan of staat de naam van een bestaande straat ter discussie? Wilt u inspraak in de naam die een bepaalde straat krijgt? Dan kunt u een voorstel voor de straatnaam indienen bij de gemeente.

 • Bomen kappen

  Wilt u een boom op uw eigen grond kappen? Dan heeft u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Redenen om een boom te kappen zijn bijvoorbeeld ziekte, beschadiging, bouw, sloop of ernstige overlast.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Ingediende bouwplannen inzien

  Wilt u bouwplannen inzien die anderen bij de gemeente hebben ingediend? Bijvoorbeeld omdat u uw visie wilt inbrengen op het bouwplan? Dan kunt u de plannen bij de gemeente inzien.

 • Evenementen

  Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.