Rij 2

  • Participatie

    Met de Omgevingswet willen gemeenten u actiever en eerder betrekken bij nieuwe plannen in uw buurt. Hoe dit gebeurt, kan variëren. Gemeenten zijn verplicht om participatie in te zetten bij de voorbereiding van een omgevingsvisie, omgevingsplan, en het omgevingsprogramma.

  • Wet kwaliteitsborging

    Sinds 1 januari 2024 is de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht, wat meer bouwkwaliteit en controle betekent. Initiatiefnemers moeten hun bouwwerk controleren via het Omgevingsloket en een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen voor verbeterde controle.

  • Vragen? Neem contact op

    Vragen? Neem contact op met de gemeente.