Inwoners werken aan biodiversiteit in Steenwijkerland

Op verschillende plaatsen in de gemeente hebben inwoners gewerkt aan de verbetering van de biodiversiteit in hun omgeving, straat of tuin.

De Hare Oldemarkt

De Hare OldemarktIn 2019 kwam een aantal bewoners van de Hare in Oldemarkt met ideeën voor het verbeteren van biodiversiteit in hun buurt. Na afstemming met de buurtvereniging en gemeente zijn centraal in de wijk bloemenweides aangelegd en is het beheer van kort gemaaide gazons veranderd in beheer gericht op bloemen en insecten. In 2021 zijn er fruitbomen geplant die met hun bloesem en fruit bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in de buurt. 

Bolwerktuin Steenwijk

Bolwerktuin SteenwijkDe bewoners van het Bolwerk in Steenwijk wilden graag een mooie biodiverse buurt. Ze hebben samen een plan gemaakt om een saai stuk grasveld om te vormen naar een mooi buurtpark, waar kinderen kunnen spelen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn verschillende maatregelen genomen om het buurtpark geschikt te maken voor wilde planten en dieren. Er zijn 3000 bollen geplant, wilde bloemen ingezaaid en verschillende soorten bloeiende planten en struiken geplant. Centraal in het buurtpark staat een groot insectenhotel. Door de aanleg van het buurtpark is vocht, voedsel, veiligheid en variatie. Dit hebben wilde bijen, vlinders en andere insecten nodig om te kunnen leven. Ook de egel en andere kleine zoogdieren profiteren van deze natuurlijke inrichting, een plek voor mens, plant en dier.

Bijentuin Steenwijk

In het voorjaar van 2021 is op de Steenwijkerkamp een bijentuin aangelegd. De tuin is een initiatief van Tafelronde 93 Steenwijk. Veel mensen denken bij bijen als eerste aan de honingbij. De honingbij komt eigenlijk van oorsprong niet voor in de Nederlandse natuur. Het zijn bijen die door mensen worden gehouden en geen wilde bijen. In Nederland komen wel wilde bijen voor, wel 360 verschillende soorten! Van vrij algemene soorten tot hele zeldzame. Helaas gaat het al een tijd niet goed met de wilde bij. Dat komt door het gebrek aan voedsel (nectar), gebruik van insecticiden en een sterke afname van geschikt leefgebied. Om hier iets aan te doen is de bijentuin aangelegd. De tuin is speciaal ingericht voor wilde bijen, vlinders en andere insecten. Het beheer van de tuin is speciaal afgestemd op de wilde bij en wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers.

Stadstuin Nettelbosch Steenwijk

Nettelbosch SteenwijkIn 2018 is in het hart van Steenwijk een stadstuin gerealiseerd. De plannen voor de tuin zijn in samenwerking met omwonenden, bewonersvereniging, ondernemers van de binnenstad en de Historische Vereniging Steenwijk tot stand gekomen. Met elkaar is gekozen voor een ontwerp en een naam die aansluiten op de historie van het gebied. Uit de archieven blijkt, dat het gebied vroeger in de volksmond Nettelbosch werd genoemd vanwege de vele brandnetels die er groeiden. Die brandnetels hebben plaatsgemaakt voor een kleurrijke beplanting en een vijver. Het is een oase van rust geworden midden in het centrum van de stad.