Biodiversiteit

Ideeën verzamelen, plannen maken en samen aan de slag. Zo pakken we het aan in Steenwijkerland. Ook als het om biodiversiteit gaat. Met elkaar zorgen we voor een gezonde en groene leefomgeving. Goed voor ons én goed voor planten en dieren. Doet u ook mee?


Aan de slag met biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over de verschillende soorten planten en dieren die er zijn. En die biodiversiteit neemt af. Dat is geen goed nieuws. Minder groen en minder wilde bloemen betekent bijvoorbeeld minder insecten. En die zijn belangrijk voor onze gewassen. Bovendien zijn ze een voedselbron voor veel andere dieren zoals vogels en vleermuizen. Daarom gaan we ons daar de komende jaren voor inzetten: we gaan voor het behoud en herstel van de insectenpopulatie. Met speciale aandacht voor de wilde bij en vlinder.

Welke wilde planten en dieren zijn er in ons gebied? En welke soorten zouden hier kunnen bestaan? Die kennis is belangrijk. Want als je weet wat er groeit en bloeit kun je er met het beheer en onderhoud van het openbaar groen rekening mee houden. Ook daar gaan we mee aan de slag: we stemmen het beheer en onderhoud af op wilde planten en dieren.  

Maar er is meer. Biodiversiteit is een onderwerp dat ook andere thema’s raakt. Denk aan de vraagstukken op het gebied van energie en het klimaat. Willen we de biodiversiteit versterken, dan zullen we het ook bij die thema’s terug moeten laten komen. En dat gaan we doen: we zetten biodiversiteit ook bij andere programma’s op de agenda.

 

Levende tuinen route

Levende tuinenroute 28 augustus 2021

 

Help de bijen en vlinders

Steenwijkerland mag zichzelf een 'bijvriendelijke' gemeente noemen, in het kader van Nederland Zoemt, een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu. Daarbij wordt gekeken hoe bijvriendelijk het groenonderhoud en –beheer van gemeenten in ons land is. Al in de zomer van 2019 werd het eerste bord met deze eretitel geplaatst op de rotonde bij het Kornputkwartier in Steenwijk, een goed voorbeeld van een bijvriendelijke buurt met veel soorten wilde bloemen. Ook het ecologisch bermbeheer van de gemeente zelf draagt bij aan een blije bijenstand in Steenwijkerland. Meer informatie.

 

Tips voor uw tuin van Steenbreeklogo stichting steenbreek

In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Daarom helpt elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder. Stichting Steenbreek helpt u om onze leefomgeving te vergroenen en onnodige verharding tegen te gaan. Meer informatie over Steenbreek.

 

Idylles in Steenwijkerland voor vlinders, bijen én mensen

In idylles kunnen vlinders, bijen en mensen genieten van een keur aan nectarrijke bloemen. In Steenwijkerland wordt zo’n 6.500 m2 ingezaaid met een duurzaam bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor vlinders en bijen. Meer informatie over idylles in Steenwijkerland.