We werken samen aan een biodiverser Steenwijkerland

Ideeën verzamelen, plannen maken en samen aan de slag. Zo pakken we het aan in Steenwijkerland. Ook als het om biodiversiteit gaat. Met elkaar zorgen we voor een gezonde en groene leefomgeving. Goed voor ons én goed voor planten en dieren.

Fruitbomen in Giethoorn

Een stukje geschiedenis over de hoogstam fruitboom

Fruitbomen in Giethoorn Tot 1950 kwamen er steeds meer hoogstam fruitbomen in Nederland. Ook in Overijssel en Giethoorn. De boerderijen aan de grachten hadden vaak een aantal verschillende hoogstam fruitbomen. Zo was er in elk seizoen vers fruit. Meestal stonden de fruitbomen voor of naast het huis. Als daar geen ruimte was, werden ze achter op het erf geplaatst. Op de oude kaart hieronder van 1925 zijn de fruitbomen waarschijnlijk ingetekend als zwarte stipjes. Op de kaart valt op dat er geen grote velden aan bomen te vinden zijn. Dit heeft te maken met de bodem en de welvaart. De fruitbomen waren dichter op het woonhuis geplaatst, omdat het huis meestal op een hogere plek was gebouwd. Lager gelegen plekken verder van het woonhuis waren ongeschikt, omdat ze te nat waren. Daarnaast waren dorpen in het laagveen relatief arm en was er voor een grote boomgaard (meestal) geen geld. 

Na 1950 zijn veel fruitbomen uit het landschap verdwenen. In de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de Kop van Overijssel onder water gezet. Doordat ze een langere tijd erg nat stonden, zijn veel fruitbomen verloren geraakt. Daarnaast werd het gemakkelijker en voordeliger om bij de supermarkt of de groenteboer in alle seizoenen vers fruit te halen. Hierdoor werd een eigen fruitboom(gaard) overbodig.

Hoogstam fruitbomen zijn nu cultureel erfgoed en staan op erven van (cultuur)historische boerderijen of aan oudere bewoningslinten. Veel van deze hoogstam bomen zijn erg oud. Op ter mijn zullen deze bomen verdwijnen als er geen jonge bomen meer worden aangeplant. 

Bomen in Giethoorn

De gemeente vindt behoud van identiteit (streekeigen), cultuurhistorie en groen belangrijk. Daardoor hebben we de bewoners aan langs de paden en grachten van Giethoorn en Dwarsgracht een hoogstam fruitboom aangeboden. Op bijna 190 erven zijn er jonge hoogstam fruitbomen aangeplant, zodat ook in de toekomst de hoogstam fruitboom onderdeel blijft van het dorpsbeeld.

Bloemenbuurt Steenwijk

Bloemenbuurt Steenwijk-westDe Bloemenbuurt in Steenwijk-West is in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Bij het ontwerpen van de Bloemenbuurt is er aandacht gegeven aan de opvang van regenwater, het voorkomen van hitte, biodiversiteit, leefbaarheid en duurzaamheid. Enkele voorbeelden daarvan zijn de waterdoorlatende parkeerplaatsen en het wijkgroen met veel bloeiende bomen, struiken en planten. De straten worden aangelegd met cementloze stenen ( die veroorzaken minder CO2 uitstoot) en we houden het oppervlakte verharding in de buurt beperkt.

Alle voortuinen hebben standaard een beukenhaag, goed voor o.a. de mus, merel, roodborst en andere stadsvogels. Een goed begin, maar we willen graag meer. Om de naam Bloemenbuurt eer aan te doen, hebben we samen met buurtbewoners een groot deel van alle voortuinen in de Bloemenbuurt ingeplant met bloeiende planten en kruiden. Zo blijven worden de voortuinen groen, fleurig en goed voor bijen en vlinders.

Vlinder en bijen idylles

VlinderstichtingIdylles in Steenwijkerland voor vlinders, bijen én mensen

Bloeiende bloemen zijn van levensbelang voor vlinders en bijen. Helaas zijn er steeds minder bloemrijke velden en bermen. In Steenwijkerland zijn daarom drie idylles aangelegd. Idylles zijn plekken waar vlinders, bijen en mensen kunnen genieten van bloemenpracht. Leerlingen van de Clausschool in Steenwijk, de Immanuelschool in Steenwijkerwold en de Voorpoort in Vollenhove hebben samen met de vlinderstichting de bijen- en vlinderidylles ingezaaid. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Een mooi initiatief dat voortkomt uit het plan van aanpak om de biodiversiteit in onze gemeente te versterken. Dat is goed voor de insectenstand en daarmee voor onze leefomgeving. En laten we eerlijk zijn: zulke idylles geven meteen ook een kleurrijk beeld. Als gemeente ondersteunen we dit dan ook van harte.’

Iedereen kan een idylle maken

Vlinders en bijen hebben het moeilijk de laatste jaren. Dat komt doordat het aantal wilde bloemen en planten afneemt. Bloeiende planten zorgen voor nectar, het voedsel van wilde bijen en vlinders. Door de aanleg idylles met nectarrijke bloemenmengsels komt hier verandering in. Kars Veling: ‘Zo’n idylle hoeft helemaal niet groot te zijn. In de eigen tuin of op het balkon kan iedereen z’n eigen idylle maken. Met planten als lavendel, kamperfoelie, zonnehoed, de herfstaster en natuurlijk de vlinderstruik. Het liefst verschillende planten die bloeien van het voorjaar tot het najaar. Op de website van Idylles kan iedereen daar meer informatie over vinden.’

 

Slechtvalken in de Steenwijker toren

Slechtvalken op de Steenwijker TorenSinds 2022 heeft het koppel slechtvalken die op en rondom de Steenwijker toren gesignaleerd worden, een woonadres gekregen. De slechtvalken zijn beschermde dieren. Op of in de toren was eigenlijk geen geschikte plek om een nest te maken. Toch werden er sinds enkele jaren slechtvalkeieren gevonden. Hierdoor kwamen een aantal inwoners in actie. Het plaatsen van een nestkast was het idee van deze enthousiaste groep inwoners en is gerealiseerd in samenwerking met de firma Nestarchitecten en de gemeente Steenwijkerland.

De nestkast is op maat gemaakt voor de toren én de slechtvalken. Van buitenaf is de nestkast niet te zien. Binnenkort wordt er een webcam geplaatst om het leven van de slechtvalken te volgen.