Cremeren

Naast begraving bieden alle gemeentelijke begraafplaatsen ook mogelijkheden voor asbezorging.

Nis in urnenmuur

Met uitzondering van de begraafplaatsen Duinhof (nieuwe begraafplaats Blokzijl) en Toutenburg (nieuwe begraafplaats Vollenhove), heeft iedere gemeentelijke begraafplaats een urnenmuur. Een nis in deze muur biedt ruimte voor twee urnen. Evenals een particulier graf, wordt ook voor een nis een grafrecht uitgegeven. Voor een nis geldt dit recht voor een periode van 5, 10, 20, 30 of 40 jaar met de mogelijkheid te verlengen met 5, 10, 15 of 20 jaar.

Nis in columbarium

Op de begraafplaats aan de Meppelerweg in Steenwijk staat het columbarium. Dit is een verwarmd en afgesloten gebouwtje, waarin ruimte is voor de plaatsing van een urn. Rechthebbenden van een nis in dit columbarium beschikken over een sleutel en kunnen op ieder gewenst moment (tussen zonsopgang en zonsondergang) het columbarium bezoeken. Ook hier wordt een nis uitgegeven voor 5, 10, 20, 30 of 40 jaar, met de mogelijkheid te verlengen met 5, 10, 15 of 20 jaar.

Urnengraf

U kunt er ook voor kiezen een urn of asbus te begraven. Op alle begraafplaatsen is hiervoor de mogelijkheid. Een urnengraf biedt ruimte voor twee urnen en kent een grafrecht van 5, 10, 20, 30 of 40 jaar. Deze kan verlengd worden met 5, 10, 15 of 20 jaar.

Bijzetting in regulier graf

Een andere mogelijkheid is een urn of asbus bij te zetten in een bestaand regulier graf. Omdat er al een grafrecht rust op het graf, wordt enkel de bijzetting van de urn in rekening gebracht (begraafrecht). De rechthebbende van het reguliere graf moet opdracht geven tot de bijzetting.

Verstrooiing

Op de begraafplaatsen de Nieuwe Landen in Steenwijk en het Thijhof in Steenwijkerwold, zijn strooivelden aangelegd. In goed overleg met de begraafplaatsenbeheerder is het mogelijk ook op andere begraafplaatsen te verstrooien.

Gedenkmuur

De gedenkmuur op begraafplaats de Nieuwe Landen in Steenwijk, biedt ruimte voor gedenkplaatjes. Ongeacht uw keuze voor begraving of asbezorging, kunt u hiervan gebruik maken. De termijnen hiervoor komen overeen met die van de mogelijkheden voor asbezorging. Wel is hiervoor een vergunning nodig.