Dyslexie of dyscalculie

Soms heeft een kind moeite met lezen en/of rekenen. Er kan dan sprake zijn van dyslexie of dyscalculie. Het is de taak van de school om dyslexie te signaleren. Zij begeleiden kinderen met dyslexie en bieden hiervoor passend onderwijs aan.

Gespecialiseerde dyslexiezorg    

Als de extra begeleiding vanuit school onvoldoende helpt, kan de school u doorverwijzen naar gespecialiseerde dyslexiezorg. Uiteraard moet de school eerst zelf genoeg hebben gedaan om het lees- en spellingsniveau van uw kind te verbeteren.

Vergoeden dyslexiezorg  

De gemeente vergoedt de diagnose en de behandeling van dyslexiezorg. Dit kan alleen als de diagnose en de behandeling zijn uitgevoerd door een dyslexie-zorgaanbieder waarmee de gemeente een overeenkomst heeft.

Hulpmiddelen niet vergoed  

Hulpmiddelen voor dyslexie worden niet door ons vergoed. We adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar deze kosten wel vergoed.

Dyscalculie

Heeft uw kind problemen met rekenen? Dan kan het kan zijn dat uw kind dyscalculie heeft. De school kan hiervoor passend onderwijs bieden. Dyscalculie valt niet onder de gemeente. De kosten van onderzoek en behandeling worden daarom niet door ons vergoed.