Jeugd

Ieder kind in Nederland heeft het recht om gezond en veilig op te groeien. Dat vinden we belangrijk. Heeft u vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind? Of heeft u ondersteuning nodig? In onze gemeente kunt u daarvoor in veel gevallen terecht bij Sociaal Werk De Kop. Heeft uw kind gespecialiseerde hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met een consulent van de gemeente.

 • Ondersteuning voor uw kind

  Met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien en relaties kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg/GGD en Sociaal Werk De Kop. Voor gespecialiseerde hulp kunt u contact opnemen met een consulent van de gemeente.

 • Dyslexie of dyscalculie

  Soms heeft een kind moeite met lezen en/of rekenen. Er kan dan sprake zijn dyslexie of dyscalculie. Het is de taak van school om leerproblemen te signaleren. School begeleidt alle kinderen, ook de kinderen bij wie het leren lezen of rekenen niet vanzelf gaat. Hiervoor bieden zij passend onderwijs aan.

 • Sociaal Medische Indicatie (SMI) Kinderopvang

  Kunt u vanwege sociale of medische gezondheidsredenen (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) zorgen? Ook niet met hulp van uw netwerk? Wilt u uw kinderen naar de kinderopvang brengen, maar krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen. Deze indicatie biedt u tijdelijk een tegemoetkoming vanuit de gemeente voor de kinderopvangkosten.

 • Advies en steun

  In onze gemeente zijn er diverse organisaties waar u terecht kunt voor advies en steun.

 • Platform Collectieve Preventie

  Het platform vertegenwoordigt organisaties die betrokken zijn bij het opgroeien van kinderen/jongeren. Deze organisaties werken samen aan preventie. Preventie draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. Preventie kan voorkomen dat zij problemen krijgen. De organisaties die binnen het Platform Collectieve Preventie samenwerken kijken naar signalen en bepalen vervolgens met elkaar welk thema binnen Steenwijkerland om een gezamenlijke aanpak vraagt. Denk aan verzuim van school of eenzaamheid.