Ondersteuning voor uw kind

Met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien en relaties kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg/GGD en Sociaal Werk De Kop. Voor gespecialiseerde hulp kunt u contact opnemen met een consulent van de gemeente.

Wat doet de jeugdgezondheidzorg van de GGD

Met vragen over het opgroeien of opvoeden van uw kind kunt terecht bij het consultatiebureau bij u in de buurt. U kunt bellen via telefoonnummer 088 - 443 07 02 of een mail sturen via het contactformulier van de GGD IJsselland. U kunt ook naar een inloopspreekuur gaan.

Wat doet Sociaal Werk De Kop

Heeft u vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien, relaties of sport en bewegen? Sociaal Werk De Kop kan u verder helpen. Zij bekijken samen met u en/of uw kind welke ondersteuning nodig is. U kunt bellen via telefoonnummer 0521 – 74 50 80 of een e-mail sturen naar info@sociaalwerkdekop.nl Meer informatie leest u op de website van Sociaal Werk De Kop, www.sociaalwerkdekop.nl

Wat doen de consulenten van de gemeente

Soms is er gespecialiseerde hulp nodig. Bijvoorbeeld bij autisme, ADHD of een (licht) verstandelijke beperking. U kunt dan terecht bij een consulent van de gemeente. Met elkaar maakt u een ondersteuningsplan. Daarin staat wat u kunt doen om de vragen/problemen op te lossen, of er hulpverlening nodig is en zo ja, hoe deze hulp eruit ziet. De consulenten zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0521 of per mail via consulenten@steenwijkerland.nl Om te bepalen welke ondersteuning u nodig heeft, komen zij het liefst bij u thuis. Dat is niet verplicht. Als u dit gesprek liever in het gemeentehuis heeft, kan dat natuurlijk ook. Meer over hulp en/of ondersteuning.

Zorgaanbieders en persoonsgebonden budget (pgb)    

Heeft uw kind jeugdhulp nodig? Bijvoorbeeld hulp bij psychische problemen, een verstandelijke beperking of  opvoedproblemen? Dan kunt u daarvoor terecht bij de zorgaanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit heet ‘zorg in natura’. Soms is ‘zorg in natura’ niet de beste oplossing en kunt u beter zelf zorg inkopen voor uw kind. U krijgt hiervoor dan een persoonsgebonden budget. U kunt contact opnemen met de consulenten van de gemeente als u hier meer over wilt weten.