Energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een geldbedrag om de hoge energieprijzen te compenseren. Met dit bedrag helpen we u bij het betalen van uw energierekeningen.

Energietoeslag 2023

De Rijksoverheid is bezig met een nieuw wetsvoorstel over de energietoeslag in 2023. We verwachten dat deze wet halverwege dit jaar wordt ingevoerd. Vanaf januari 2023 zijn er verschillende koopkrachtmaatregelen. Huishoudens met een laag inkomen hebben daarmee waarschijnlijk meer financiële ruimte dan in 2022. Dit betekent dat de doelgroep van de energietoeslag voor 2023 niet automatisch gelijk is aan die van 2022. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze pagina. 

Extra energietoeslag

De gemeente Steenwijkerland heeft ervoor gekozen de inwoners die in 2022 recht hadden op de energietoeslag nu alvast € 500,- uit te betalen. Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan hoeft u niets te doen. U heeft als het goed is eind januari 2023 € 500,- van ons ontvangen. 

Aanvragen extra energietoeslag niet mogelijk

Op onze website was te lezen dat het mogelijk was om een aanvraag in te dienen als u de extra energietoeslag van € 500,- niet automatisch heeft ontvangen. Helaas blijkt dat niet mogelijk omdat de overheid de Wet energietoeslag 2023 nog niet heeft vastgesteld. Dat gaat waarschijnlijk later dit jaar gebeuren. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze pagina.

Wanneer heb ik recht op de energietoeslag?

 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. U kunt controleren of uw inkomen hieronder valt op de pagina inkomens- en vermogensgrenzen.  
 • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Steenwijkerland.
 • U heeft een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning is een woning met eigen ingang en eigen keuken en toilet.
 • Het energiecontract staat op uw naam.

Wanneer heb ik geen recht op de energietoeslag?

 • U staat alleen met een postadres ingeschreven in onze gemeente.
 • U bent medebewoner en betaalt niet de energierekening.
 • U heeft een inkomen van meer dan 130% van de bijstandsnorm.
 • U bent jonger dan 27 jaar en krijgt studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering.
  • Bent u student en komt u door de energieprijzen in financiële problemen? Neem dan contact met ons op. 
 • U woont in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Energietoeslag 2022

U kunt de energietoeslag 2022 niet meer aanvragen. Dit kon tot en met 31 december 2022.

Vragen

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten? Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd en komt u financiële problemen? Neem gerust contact met ons op. U kunt met ons Klantcontactcentrum bellen via telefoonnummer 14 0521.