Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van jeugd (Jeugdwet), werk (Participatiewet) en zorg (Wmo).

De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers die kennis, ervaring en/of binding hebben met deze onderwerpen. De raad is onafhankelijk en zelfstandig. De vergaderingen (in het gemeentehuis) en de verslagen zijn openbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de (ambtelijk) secretaris via telefoonnummer 14 0521.

Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland zoekt versterking

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over de thema’s zorg, jeugd, werk en inkomen. Binnen de adviesraad is plaats voor nieuwe leden, vooral met affiniteit op het gebied van de Wmo. Iets voor u? Laat het ons weten! Lees meer.
 

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Hier ziet u de huidige samenstelling van de adviesraad.

Voorzitter

Herman Tuning, htuning@ziggo.nl

Vice-voorzitter

Cees Kuiper, c.kuiper@wxs.nl

Secretaresse

Janneke Dam, janneke.dam@steenwijkerland.nl

Leden

Sarie van Andel, vanandel1951@gmail.com
Kimberly de Jonge, kimberly.de.jonge@outlook.com
Tieme Smook, t.j.smook@gmail.com
Koene Pit, kpit@home.nl
Wibaut Beekman, wbjbeekman@hccnet.nl
Marieke Koopman
Ruvani Splinter, ruvani.splinter@hotmail.com
Antoinette Versteeg, aversteeg@gmail.com
Georgina van Buul, gjvanbuul@gmail.com
Jansje Koen, martkoen@home.nl
Frank de Jager, frankdejager@yahoo.com

Jaarverslagen Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland
Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

In het huishoudelijk reglement staat hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden uitvoert.

Download het Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland (pdf, 63 KB).