Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W op het gebied van jeugd (Jeugdwet), werk (Participatiewet) en zorg (Wmo). De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers die kennis, ervaring en/of binding hebben met deze onderwerpen. De raad is onafhankelijk en zelfstandig. De vergaderingen (in het gemeentehuis) en de verslagen zijn openbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de (ambtelijk) secretaris via telefoonnummer 14 0521.