Meldpunt Maatschappelijke Zorg

De meeste mensen weten de juiste hulp te vinden als zij gezondheidsklachten ervaren. Dat geldt niet voor iedereen. Soms lopen mensen vast, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Familie, buren of andere naasten merken vaak als eersten dat het niet goed met iemand gaat. Het kan zijn dat mensen geen hulp willen accepteren of zelfs dreigen zichzelf of anderen iets aan te doen. Dan is hulp nodig.

Maakt u zich ernstig zorgen over iemand die geen hulp wil accepteren? Of denkt u dat deze persoon verplichte psychische hulp nodig heeft? Vanaf 1 januari 2020 kunt u hiervoor terecht bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland, telefoonnummer: 038 -  428 15 50 of via Meldpunt Maatschappelijke Zorg van de GGD IJsselland. Bij dit meldpunt werken professionals die de situatie in kaart brengen en waar nodig actie ondernemen.

Als de situatie directe inzet van politie, ambulance of brandweer vraagt: bel dan 112.

Het meldpunt is opgericht in opdracht van de gemeente Steenwijkerland en andere gemeenten in de regio. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ), die op 1 januari 2020 in werking is getreden.