Suïcidepreventie

In de maanden september en oktober is er extra aandacht voor het thema suïcidepreventie: het voorkomen van zelfdoding. In onze gemeente worden daarvoor verschillende activiteiten georganiseerd.

De aftrap is op zaterdag 9 september 2023. Tijdens Kopje Cultuur zal Daisy Veenstra om 14.00 uur optreden in de Buze in Steenwijk. Als afgestudeerd psycholoog weet zij met haar muziek en raps vele jongeren te bereiken over thema’s als eenzaamheid, onzekerheid en depressie. Ook de GGD en het Suïcide Preventie Centrum Steenwijkerland zijn daarbij aanwezig. 

Overige activiteiten zijn een aangrijpende fototentoonstelling van de GGD die van 10 tot en met 20 oktober te zien is in de bibliotheek in Steenwijk en een lezing door psychologe Anneke Hol op 19 oktober, ook in de bibliotheek. De fototentoonstelling wordt op dinsdag 10 oktober om 15.00 uur geopend door Louwra van Leest (directeur-bestuurder van de Bibliotheek Kop van Overijssel, Staphorst en Zwartewaterland) en Trijn Jongman (wethouder van de gemeente Steenwijkerland). 

Waar kunt u terecht 

Voor veel mensen is het moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen of over hun gevoelens te praten. En toch helpt praten bij het vinden van een oplossing. Ook geeft het u het gevoel dat u er niet alleen voor staat. Praat met iemand die u vertrouwt of met een van de onderstaande organisaties. 

Suïcide Preventie Centrum Steenwijkerland 

Wilt u eens praten met mensen die hetzelfde meemaken? Of weten hoe anderen hiermee omgaan? De lotgenotengroepen ontmoeten elkaar een keer in de twee weken in het Gezondheidscentrum Steenwijkerland aan de Sluisweg 8 in Steenwijk. 
Wilt u meer informatie of een keer aansluiten? Meld u aan via spcsteenwijk.nl. U kunt bij het Suïcide Preventie Centrum ook terecht voor verschillende trainingen en voorlichtingen over het omgaan met suïcidale gedachten.

GGD-regio IJsselland

Praten over (gedachten aan) zelfdoding is voor de meeste mensen heel lastig en soms zelfs een taboe. Het niet durven of kunnen delen van je gevoelens en gedachten kan zorgen dat je je eenzaam voelt en psychische klachten veroorzaken. 

De 11 gemeenten in de GGD-regio IJsselland willen helpen om het aantal zelfdodingen in de regio te verminderen. Daarom startte GGD IJsselland samen met de gemeenten en maatschappelijke partners in 2018 het project 'Zelfmoord? Praat erover!'. Met dit project willen we het taboe op praten over zelfdoding doorbreken en sneller professionele hulp inzetten. Sinds 2023 is dit onderdeel van de vaste taken van GGD IJsselland.

Op de website van de GGD IJsselland kunt u alle informatie van de GGD IJsselland vinden.

Pand 17

Bij Pand 17 in Vollenhove kunt u binnenlopen om anderen te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig. U kunt van maandag tot en met vrijdag terecht aan de Weg van Rollecate 17b in Vollenhove. U kunt ook mailen naar of bellen met:

info@pand-17.nl / (0527) 745 959 

De buurtwerkers van Sociaal Werk De Kop

Het maatschappelijk werk kan een eerste stap zijn voor iemand die suïcidale gedachten heeft en hierover wil praten. Een maatschappelijk werker kan luisteren, doorvragen, naast iemand gaan staan en samen kijken naar passende hulp. Ook voor naasten van mensen met suïcidale gedachten of nabestaanden kan het maatschappelijk werk een eerste baken zijn om zorgen, verdriet, boosheid en/of schuldgevoel te delen. U kunt ook mailen naar of bellen met:

info@sociaalwerkdekop.nl / (0521) 745 080 

Komt u liever langs? Dat kan tijdens de spreekuren op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur aan het Stationsplein 10 in Steenwijk (Golfstaete).

Liever niet te dichtbij huis? Kijk dan op de website of bel met: 

www.deluisterlijn.nl /  088 0767 000
Voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor (24 uur per dag bereikbaar).

www.113.nl / 0800 – 0113
Wanneer u eraan denkt om uzelf pijn te doen.