Geld voor uw initiatief

Als u een idee heeft, dan is geld niet altijd nodig om uw initiatief uit te voeren. Met eigen kracht, kennis en middelen komt u vaak al een heel eind. Soms is (extra) geld wel nodig. Dan is het handig om te weten hoe u aan geld komt. U kunt bijvoorbeeld acties opzetten, sponsors zoeken of fondsen aanschrijven.

Gemeentelijke subsidies

Als gemeente ondersteunen we inwonersinitiatieven met verschillende subsidies.  

Inwonersinitiatieven zijn goud waard

Heeft u een idee om uw straat, buurt, dorp of stad nog leuker te maken? Kunt u daarbij wel een financieel steuntje in de rug gebruiken? De subsidieregeling 'Inwonersinitiatieven zijn goud waard' is er speciaal voor mooie initiatieven in uw buurt. 

Koppengeld 

Voor iedere kern of wijk in Steenwijkerland is koppengeld beschikbaar. Dit is een bedrag per inwoner per jaar. Het koppengeld is speciaal bedoeld voor initiatieven in uw buurt. Heeft u een idee en zoekt u nog geld om uw idee te realiseren? Neem dan contact op met uw Plaatselijk Belang of Wijkvereniging. Alleen zij kunnen koppengeld aanvragen bij de gemeente. U kunt per kern/wijk zien wie uw Plaatselijk Belang of Wijkvereniging is. 

Overige gemeentelijke subsidies

De gemeente heeft verschillende subsidieregelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, gezondheid, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur, duurzaamheid, gezondheid en ondernemen. Bij het subsidieloket op onze website vindt u daarvan een overzicht. 

Overige subsidies

Er zijn veel mogelijkheden om initiatieven te financieren. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies (en andere financieringsmogelijkheden) beschikbaar bij de provincie Overijssel, De Rijksoverheid en de Europese Unie

Neem ook eens een kijkje op het online platform ‘Samen voor elkaar Overijssel’. Via dit platform heeft u toegang tot ‘VindSubsidies’. Een ideale online tool om subsidies en fondsen te vinden voor uw initiatief. 
 

Crowdfunding

Crowdfunding betekent letterlijk ‘geld binnenhalen bij een groot publiek’. Al die (kleinere) bedragen bij elkaar leveren een groot bedrag op. En met dat bedrag kunt u uw initiatief financieren. Een groot voordeel hiervan is dat u niet hoeft te wachten op subsidieverstrekkers en direct uw eigen netwerk kan inzetten. Crowdfunding is daarnaast een goede manier om bekendheid te krijgen voor uw initiatief. Hieronder vindt u 6 tips voor crowdfunding. 

Tips voor crowdfunding

Tip 1: Bepaal een haalbaar doelbedrag

Als u van start gaat met crowdfunding, is het belangrijk om te bepalen hoeveel geld u binnen wilt halen. U heeft misschien al een projectplan opgesteld, waarin een begroting met de kosten voor het project is opgenomen. Welk deel van die kosten wilt u met crowdfunding ophalen? Hoeveel donaties heeft u daar ongeveer voor nodig? Kies voor een realistisch doelbedrag. Donateurs krijgen daardoor het vertrouwen bij te dragen aan iets wat écht haalbaar is.

Tip 2: Maak een campagneplan 

Crowdfunding valt of staat met een goed campagneplan. Het is daarom belangrijk om na te denken over wie u wilt bereiken en hoe dat het beste kan. Wat spreekt de doelgroep aan? En waarom doet uw project er toe? Denk ook na over een leuke tegenprestatie als het doelbedrag is gehaald. Vergeet niet de kosten voor de crowdfunding campagne (bijvoorbeeld voor promotiemateriaal) op te nemen in de begroting. 

Tip 3: Kies een crowdfundmiddel

Er zijn verschillende manieren om geld te vragen aan het grotere publiek. Zo kunt u langs de deuren gaan met een flyer of een eigen website bouwen. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een online platform. Er zijn talloze platforms speciaal ingericht voor crowdfunding. Voorbeelden hiervan zijn Samen voor de Buurt, Voor je Buurt Samen voor Elkaar en Voordekunst Houd er wel rekening mee dat de meeste crowdfundingplatforms een vergoeding vragen. Ook hierbij geldt dat het verstandig is om deze kosten gelijk mee te nemen in uw begroting. 

Tip 4: Activeer uw netwerk

Al voordat de crowdfunding campagne start, kunt u uw netwerk (familie, vrienden, buurtbewoners)  informeren en enthousiast maken. Vertel over uw plannen en houd hen op de hoogte van de campagne. Vraag bekenden ook om andere te informeren. Mond-tot-mondreclame is heel belangrijk. Uw netwerk wil misschien ook wel een financiële bijdrage doen. 

Tip 5: Zoek de publiciteit

Gebruik ieder moment van de campagnetijd om mensen te vertellen over uw project. Doe dit niet alleen online, maar ook offline. Zorg dat het verhaal persoonlijk is en laat zien dat u er helemaal voor gaat. Zet (social) media in om uw campagne bekend te maken. Een filmpje maken kan heel goed werken. Het filmpje hoeft niet groots of professioneel te zijn. Het is vooral belangrijk dat u het verhaal kort maar krachtig vertelt. Een andere manier om publiciteit te zoeken is het maken van een persbericht en deze naar verschillende media te sturen. Maak van de start van uw crowdfundingsactie vooral een ‘feestje’. 

Tip 6: Blijf in contact 

Als het goed is heeft u aan het einde van uw crowdfunding campagne het bedrag bij elkaar verzameld dat u nodig heeft. Dan begint een nieuwe fase. U gaat aan de slag met het geld dat u heeft opgehaald. Het is belangrijk om juist in die tijd ook met de donateurs in contact te blijven. Vertel hen over de dingen die u doet en kom eventuele beloftes na. Blijf zichtbaar, ook als de plannen klaar zijn. 

Sponsoring

Veel initiatieven komen tot stand met hulp van sponsors die een bijdrage leveren. Bij sponsoring krijgt u (financiële) steun en tegelijkertijd levert het de sponsor ook wat op. Bijvoorbeeld meer naamsbekendheid. Hieronder leest u 6 tips voor sponsoring.

Tips voor sponsoring

Tip 1: Bepaal uw doelbedrag en sponsor(s) 

Als u van start gaat met het werven van sponsors, is het belangrijk om te bepalen hoeveel geld u nodig heeft via sponsoring. U heeft misschien al een projectplan opgesteld, waarin een begroting met kosten voor uw initiatief is opgenomen. Daarna bepaalt u hoeveel sponsors u wilt zoeken. Kiest u voor meerdere sponsors? Dan gaat het vaak over kleinere sponsorbedragen. Dat maakt de drempel om sponsor te worden minder hoog. Wel betekent dit dat u meer contacten moet leggen. Dit kost meer tijd. Weeg de voor- en nadelen af. Naast het aantal sponsors, moet u ook bepalen welke sponsors u wilt benaderen. Kies voor een sponsor die past bij uw initiatief. Kijk niet alleen naar de bekendere en meest voor de hand liggende partijen, maar ook naar kleinere en lokale partijen. 

Tip 2: Bereid u goed voor op kritische vragen

Een sponsor zal (kritische) vragen stellen. Bijvoorbeeld: 

  • Welke bedrag wilt u gesponsord hebben? 
  • Is de sponsoring eenmalig, of bijvoorbeeld een jaarlijkse bijdrage?
  • Waarom past uw initiatief bij de identiteit van mijn organisatie/bedrijf?  
  • Wat krijg ik in ruil voor de sponsoring?  
  • Wordt er gecommuniceerd over mijn bijdrage? En zo ja, hoe?  

Bedenk voordat u contact legt met de sponsor hoe u antwoord wilt geven op deze vragen. Doe geen valse beloftes en maak concreet wat u gaat doen in ruil voor de sponsorbijdrage. Denk bijvoorbeeld aan een vermelding in een huis-aan-huis blad, of het dragen van kleding met het logo van de sponsor tijdens het evenement. 

Tip 3: Wees overtuigend als sponsorwerver

Het benaderen van sponsors heet ‘werven’. U moet overtuigend kunnen vertellen waarom het initiatief belangrijk is en wat de sponsor eraan heeft. Kijk wie deze taak het beste op zich kan nemen. Oefen eerst een (paar) keer. Bijvoorbeeld samen met een mede-initiatiefnemer. 

Tip 4: Luister naar de wensen van de sponsor

Vraag eerst of een sponsor openstaat voor een sponsoringsverzoek. Als dit zo is, kunt u een (vervolg)afspraak maken. Ter voorbereiding daarop kunt u alvast wat meer informatie sturen. Bijvoorbeeld een brief, een flyer of het projectplan. Zo kan de sponsor zich voorbereiden. Tijdens het gesprek is het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de sponsor. Wat heeft de sponsor nodig om mee te doen? En kunt u dat bieden? 

Tip 5: Maak heldere afspraken met de sponsor

Doet de sponsor mee? Stel een sponsorovereenkomst op om misverstanden te voorkomen. Dit is een soort contract, waarin in ieder geval het bedrag staat, de duur van de samenwerking en wat de sponsor ervoor terug krijgt. Online zijn veel kant en klare voorbeelden te vinden van sponsorovereenkomsten. 

Tip 6: Bespreek en bedank na afloop

Maak na afloop van uw initiatief een afspraak met uw sponsor(s) voor een evaluatie. Voor allebei de partijen is het nuttig om te bespreken wat wel en niet goed ging. Zo weet u voor een volgende keer wat u beter kunt doen. Wie weet heeft u uw sponsors in de toekomst nog eens nodig. 

Fondsenwerving

Er zijn veel mogelijkheden voor subsidies en giften. Krijgt u geld via een fonds dan is een bijkomend voordeel dat dit meer bekendheid voor uw project kan opleveren. Wel is het goed om in uw achterhoofd te houden dat fondsenwerving vaak veel tijd kost. Dat komt omdat u daarvoor meestal een volledige procedure moeten doorlopen. Hieronder leest u 6 tips voor fondsenwerving.

Tips voor fondsenwerving

Tip 1: Zoek een geschikt fonds 

Fondsen zijn er in vele soorten en maten. Er zijn landelijke en lokale fondsen. Voorbeelden zijn:

Landelijke fondsen

Lokale fondsen

Hoe vindt u fondsen die passen bij uw initiatief? Een goede start maakt u met het Fondsenboek. Het Fondsenboek wordt jaarlijks uitgegeven en bevat informatie over de 1000 grootste en meest bekende fondsen in Nederland. Dit boek kunt u bekijken in een openbare bibliotheek. Er zijn ook handige websites waarop een overzicht aan fondsen te vinden is, zoals Fondsen in Nederland en Samen voor elkaar

Tip 2: Bepaal het doelbedrag

Als u van start gaat met fondsenwerving, is het belangrijk om te bepalen hoeveel geld u nodig heeft. U heeft misschien al een projectplan opgesteld, waarin een begroting met kosten voor het project is opgenomen. Bijna alle fondsen vragen om een projectplan als u een aanvraag doet. Ga ook na of het bedrag dat u vraagt realistisch is, bijvoorbeeld door te kijken hoeveel geld andere initiatiefnemers hebben gekregen.  

Tip 3: Verdiep u in de doelen van het fonds

Het is handig om u te verdiepen in het fonds dat u aanschrijft. Bekijk de website en/of social media-kanalen van een fonds goed. Welke doelen staan er op de website? Hier bewust van zijn kan helpen om uw aanvraag op de juiste manier te verwoorden. Een duidelijke link leggen tussen de doelen van het fonds en uw project is belangrijk. Eventueel kunt u ook een vooroverleg aanvragen met het fonds. Tijdens dit overleg kunt u peilen of uw initiatief in aanmerking komt voor het fonds. U kunt ook tips vragen, zodat u meer kans maakt op een bijdrage uit het fonds. 

Tip 4: Vertel een verhaal

Fondsenwerving gaat niet alleen over het vragen van geld. Het gaat over het vertellen en delen van een verhaal. Dus niet alleen: ‘We willen maaltijden organiseren voor ouderen’. Maar: ‘Samen eten versterkt het gevoel van saamhorigheid. We willen de eenzaamheid onder ouderen in deze buurt verminderen door een wekelijks etentje te organiseren’. Ook kunt u bijvoorbeeld de inleiding van uw projectplan starten met een mooi, persoonlijk verhaal. Laat uw enthousiasme doorklinken, zodat de lezer uw aanvraag herinnert aan het einde van de week!

Tip 5: Houd uw administratie goed bij

Houd van begin af aan een duidelijke financiële en inhoudelijke administratie bij. Fondsen vragen vaak om een verantwoording, waarin u laat zien wat u uiteindelijk met het geld heeft gedaan. Zonder een goede verantwoording kan een fonds besluiten om een deel van het bedrag terug te vragen. Bewaar bonnetjes, verzamel krantenartikelen en maak vooral veel foto’s en/of filmpjes.  

Tip 6: Let op deadlines

Iets waar aanvragers van fondsen nogal eens over struikelen zijn de deadlines. De behandeltermijn van een aanvraag kan wel 3 tot 6 maanden duren. Tijdens deze periode mag u meestal niet beginnen met de activiteiten waarvoor u geld aanvraagt. Laat u hier vooral niet door ontmoedigen. Begin gewoon op tijd en houd er rekening mee in uw planning dat het geld niet van de een op de andere dag geregeld is. Wat kan helpen is om alvast contact te leggen met iemand van het fonds. Uw geduld wordt hopelijk beloond!