College wil opgelegde dwangsom aan IceBear invorderen

Het college van B&W is van plan de dwangsom die is opgelegd aan IceBear in te vorderen. Reden voor het voornemen is de overschrijding van de norm voor de uitstoot van formaldehyde die bij de laatste metingen is geconstateerd. Wethouder Bram Harmsma: ‘De metingen moesten uitwijzen of de maatregelen die IceBear heeft genomen om de uitstoot te verminderen inderdaad het gewenste effect hadden. Dat blijkt niet het geval. De uitstoot is nog steeds boven de norm. We gaan daarom door op de weg die we hebben ingezet om te zorgen dat IceBear aan de norm voldoet.’

In juli 2023 heeft het college aan IceBear een last onder dwangsom opgelegd voor het niet voldoen aan de norm voor de uitstoot van formaldehyde. Het bedrijf kreeg de tijd om maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen. Uit de metingen die in december 2023 door de Omgevingsdienst regio Arnhem zijn gedaan blijkt dat deze maatregelen niet hebben geleid tot minder uitstoot. Het college is daarom van plan de dwangsom – van afgerond € 338.500 – die aan het bedrijf is opgelegd in te vorderen. IceBear kan tegen het voornemen van het college een zienswijze indienen. Als het bedrijf een zienswijze indient, wordt deze meegenomen in het definitieve besluit dat het college gaat nemen over het invorderen van de dwangsom. Er loopt nog een beroepsprocedure over de last onder dwangsom bij de rechtbank. Wanneer de rechter daarover een uitspraak doet, is op dit moment nog niet bekend. 

Nieuwe metingen 

Onderdeel van de last onder dwangsom is dat er op geregelde momenten nieuwe metingen worden gedaan. Deze nieuwe metingen worden op dit moment ingepland.