IceBear

IceBear Steenwijk B.V. (IceBear) is een bedrijf aan de Dolderweg 40 in Steenwijk. Het bedrijf produceert groene energie in een biomassa-installatie. Daarnaast maakt IceBear - vanaf begin 2022 - palletblokken.

De omgeving van IceBear ervaart overlast van stof en geluid. Bij de gemeente en bij de Omgevingsdienst IJsselland zijn hierover meldingen en klachten binnengekomen. 

De inzet van de gemeente is om de overlast te verminderen en zorgen weg te nemen. Daarom is er onderzoek gedaan door de Omgevingsdienst. Vervolgens zijn er in februari van 2023 nieuwe en uitgebreide metingen gedaan naar de uitstoot van stof, formaldehyde, geur en geluid. Uit deze metingen blijkt dat IceBear de normen overschrijdt. Daarom heeft het college van B&W op 8 juni 2023 besloten een handhavingstraject te starten. 

Op deze pagina vindt u onder Nieuws de laatste ontwikkelingen. 

Nieuws

Gemeente Steenwijkerland legt IceBear last onder dwangsom op

Het college van B&W zet de volgende stap in het handhavingstraject tegen het bedrijf IceBear in Steenwijk. Het bedrijf krijgt een last onder dwangsom voor het niet voldoen aan de norm als het gaat om de uitstoot van formaldehyde. U kunt het volledige artikel lezen op de pagina Gemeente Steenwijkerland legt IceBear last onder dwangsom op

Overige berichten

IceBear: college gaat door op ingeslagen weg
Gemeente gaat handhavend optreden tegen IceBear
Meldingsplicht voor IceBear 
Nieuwe en uitgebreide metingen – stof, geur en formaldehyde
Collegebesluit over vervolgstappen 8 november 2022 

Documenten

Meetresultaten
Bevindingen Tauw
Rapport buitenluchtonderzoek
Advies GGD IceBear juni 2023

Informatieavonden

Op 24 november 2022 en op 22 juni 2023 hebben er informatieavonden plaatsgevonden over IceBear in de Meenthe. Omwonenden hebben hierover afzonderlijk brieven ontvangen.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u bij ons terecht.

Voor klachten en meldingen (over geluid en stof) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland, via telefoonnummer 088 525 1050 of Meldpunt@ODIJsselland.nl.
U kunt een mail sturen naar info@steenwijkerland.nl (met als onderwerp: IceBear). Bellen kan ook: telefoonnummer 14 0521.