Meldingsplicht voor IceBear

De afgelopen periode zijn er - ook tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2023 - een aantal vragen gesteld over de meldingsplicht van IceBear. Het ging om de vraag of het bedrijf inderdaad een meldingsplicht heeft - wat nu het uitgangspunt is - of dat het toch een vergunning moet hebben voor de verwerkingscapaciteit van hout.

Die verwerkingscapaciteit is volgens de melding die is gedaan maximaal 130.000 ton. Ook als gemeente willen we hierover duidelijkheid hebben en geven. Daarom hebben we onze – onafhankelijk – huisadvocaat om juridisch advies gevraagd. Om daarin zorgvuldig en volledig te zijn hebben we de huisadvocaat ook gevraagd of voor de activiteit ‘het reinigen en drogen van hout’ een vergunning nodig is. Uit het schriftelijk juridisch advies van de huisadvocaat blijkt, dat er voor de activiteiten van IceBear geen vergunning nodig is. Niet voor de verwerkingscapaciteit en niet voor het reinigen en drogen van hout. Voor beide is een melding voldoende. Dit juridisch advies sluit aan bij het collegebesluit dat op 8 november 2022 genomen is en waarin maatregelen worden genoemd om de overlast die de omgeving ervaart te beperken en zorgen over de gezondheid weg te nemen.