De roek

De roek is een grote zangvogel die tot de kraaiachtigen behoort. Roeken lijken veel op zwarte kraaien. Maar in tegenstelling tot zwarte kraaien broeden roeken in een kolonie. Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie. Ze eten vooral kleine bodemdieren, zoals regenwormen, maar ook aas, zaaigoed en eetbaar menselijk afval.

roek"   roekennesten

Beschermd

De roek is volgens de Europese Vogelrichtlijn een beschermde vogel. In ons land is dat geregeld in de Wet natuurbescherming. Roeken komen in Nederland van nature in het wild voor. Roekenkolonies zijn door hun luidruchtigheid en uitwerpselen niet overal even populair. Maar de nesten zijn beschermd en dus mogen we ze niet zomaar verplaatsen of verwijderen. Dat mag alleen als de provincie daar toestemming (een ontheffing) voor gegeven heeft én onder begeleiding van specialisten.  

Aanpak roekenoverlast 

Gemeente Steenwijkerland heeft met ingang van 23 november 2022 een ontheffing van de provincie om op bepaalde plaatsen in de gemeente de overlast van roeken te mogen beperken. De ontheffing is geldig tot en met 31 december 2027. In de ontheffing soorten bestrijding van schade, overlast (pdf 282 kB) staat omschreven dat op sommige overlastlocaties de nesten van roeken verwijderd mogen worden. Dit geldt alleen voor nesten in bomen die in beheer zijn van de gemeente. Roekennesten in bomen op particulier terrein worden niet verwijderd.

Voor de overlastlocatie aan de Middenweg in Steenwijk zijn specifieke eisen opgesteld. Hier mag ter bescherming van de soort maximaal 50% van de nesten weggehaald worden. Een aantal oude nesten halen we voorzichtig uit de bomen. Deze oude roekennesten plaatsen we op een potentiële nieuwe beheerlocatie. Hiermee stimuleren we de roeken om daar te gaan broeden, zodat er in de toekomst minder overlast is. De werkzaamheden zijn in januari 2023 uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Dat kan via ons telefoonnummer 14 0521.