Nieuws en informatie

Giethoorn is een aantrekkelijk dorp om te wonen en te ondernemen. Daarnaast is Giethoorn een toeristische trekpleister. Op deze pagina leest u nieuws en informatie over wat we in Giethoorn allemaal doen.

Wat doen we in Giethoorn?

We voeren werkzaamheden uit in het dorp op het gebied van beheer en onderhoud. In 2022 voeren we bijvoorbeeld groot onderhoud aan het Binnenpad uit. Ook maken we plannen, zoals hoe we omgaan met het parkeren in het dorp. En als laatste zorgen we voor duidelijke regels en toezicht. Bijvoorbeeld het reclamebeleid. Alles wat we doen sluit aan bij de Toekomstvisie Giethoorn.

Vragen?

Kor van der Velde is gebiedscoördinator voor Giethoorn. Hij is de verbindende schakel tussen de gemeente en inwoners(-organisaties) als het gaat om samenwerking en buurtinitiatieven. Daarnaast coördineert hij de voortgang van de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn. Hij is te bereiken via kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl en 06-31775866.

Meer informatie

Nieuwsberichten en nieuwsbrieven