Toekomstvisie Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland heeft samen met ‘t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt een Toekomstvisie voor Giethoorn (pdf 4,9 MB) gemaakt. Hierin staat waar we naar toe willen met Giethoorn. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid, toerisme, wonen, zorg en voorzieningen. De toekomstvisie is het resultaat van een intensief participatieproces met bewoners, ondernemers en andere gebiedspartners. Er is ook een samenvatting van de Toekomstvisie Giethoorn (pdf 3,2 MB) gemaakt.

De kwaliteiten van het dorp staan voorop

Bij de start van dit participatieproces zijn we begonnen met het besef dat we de toekomst niet kunnen voorspellen, maar wél weten wat we van waarde vinden. Deze waarden vormen de basis voor de toekomstvisie en zijn ons gezamenlijk belang. We vinden het belangrijk dat Giethoorn een prettige plek blijft om samen te leven. De kwaliteiten van het bijzondere dorp moeten behouden – en waar mogelijk versterkt – worden. En uiteraard willen we de ruimte hebben om mee te kunnen groeien met nieuwe wensen om Giethoorn ook in de toekomst vitaal te houden.

De toekomstvisie is samengevat in vier thema’s

  • De lokale gemeenschap op 1;
  • Water verbindt;
  • ‘het is eigenlijk een vreemd dorp’;
  • Balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid.

Daarnaast is de toekomstvisie uitgewerkt in negen deelgebieden. Per deelgebied wordt beschreven welke doelen behaald moeten worden, wat de kwaliteiten van het gebied zijn en waar ruimte is voor initiatieven. Uitgangspunt is dat elk initiatief, groot of klein, past bij de schaal en het karakter van het betreffende deelgebied en bijdraagt aan de versterking van de kwaliteit en eigenheid van Giethoorn.

Documenten toekomstvisie Giethoorn