Realisatieovereenkomst De Koornmeule november 2023

Met een realisatieovereenkomst hebben we juridisch de taken en de verantwoordelijkheden van zowel de Stichting als de gemeente vastgelegd.

Taken en verantwoordelijkheden van de Stichting

De stichting wordt dé partij die als opdrachtgever de restauratie / reconstructie van De Koornmeule tot een werkende korenmolen op zich neemt. Daarnaast zorgt ze voor de exploitatie (inclusief groot en klein onderhoud) en dat De Koornmeule toegankelijk is voor bezoekers. Aangezien de gemeentelijke bijdrage niet de volledige kosten van het project dekken, zal de stichting zich inspannen om financiële middelen te vergaren en fondsen en subsidies te verwerven voor het project.

Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente

De gemeente zorgt dat de bestemming van De Koornmeule planologisch verandert naar maatschappelijk vastgoed. Dit is verenigbaar met het gebruik van de naastliggende loswal. Daarnaast zal de gemeente meewerken aan het vestigen van een recht van opstal voor de ondergrond van De Koornmeule en de ondergrond van het ontvangstgebouw. Ook verlenen we planologische medewerking aan de plannen van de stichting om de molen toegankelijk te maken voor bezoekers. Tot slot is de gemeente verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de omliggende openbare ruimte.

Realisatieovereenkomst Koornmeule
Foto van: Wilbert Bijzitter