Dynamisch Parkeren

Dynamisch parkeren Giethoorn

Nieuws

Sinds november 2020 is het Dynamisch Parkeersysteem klaar voor gebruik. In 2021 is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid parkeerplaatsen die beschikbaar is voor bewoners en hoe de bezetting daarvan is.

Waarom

In 2018 is besloten om in Giethoorn een dynamisch parkeersysteem aan te leggen. Eerder was alleen het totaal aantal parkeerplaatsen te zien. Met het nieuwe systeem zijn de actueel beschikbare parkeerplaatsen te zien. Dat levert voordelen op. Door actuele informatie komen bezoekers beter en sneller op de juiste parkeerplek. Met name in het toeristenseizoen zijn er knelpunten in de beschikbare parkeerplaatsen, zowel voor bewoners als voor bezoekers.

Wanneer

In 2020 is gestart met een proef in het centrum van Giethoorn. De proef ging over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van parkeerplekken op de gemeentelijke parkeerplaats P1. De resultaten van de proef waren succesvol. Het parkeersysteem is in november 2020 in gebruik genomen. In 2021 deden we onderzoek naar de hoeveelheid parkeerplaatsen die beschikbaar is voor bewoners en hoe de bezetting daarvan is. Het onderzoek leidt tot een aantal uitgangspunten:

  • We hebben goede regels en de juiste borden nodig, anders kunnen we niet handhaven;
  • In principe is er in Giethoorn voldoende parkeercapaciteit voor bewoners en bezoekers. Wellicht moet de parkeercapaciteit wel op een aantal plaatsen uitgebreid worden;
  • We gaan meer onderscheid maken in bewoners- en bezoekersparkeren. Met andere woorden: we moeten bewoners- en bezoekersparkeren niet mengen in een aantal bewonersgebieden;
  • Een parkeervergunning is een effectief middel om bovenstaande te bereiken. Bewoners geven duidelijk aan dat ze de kosten van de parkeeroverlast veroorzaakt door bezoekers niet willen betalen. Dit bleek onder andere uit de enquête die afgelopen zomer in de Ketstraat is uitgevoerd;
  • Per bewonersgebied is maatwerk nodig. Daarvoor is afstemming met direct betrokkenen nodig;
  • Een dynamische bewegwijzering maakt zeker onderdeel uit van het parkeervraagstuk.

Bovenstaande uitgangspunten worden verder uitgewerkt in een aanpak waarmee we begin 2022 het dorp in gaan.

Meer informatie

Vragen kunt u mailen naar info@steenwijkerland.nl onder vermelding van 'Dynamisch parkeren Giethoorn'.

Nieuwsarchief