Gieterse Polder en Centrumgebied

Gieterse polder projectafbeelding_2

Nieuws

Het 'Toekomstbeeld Gieterse Polder en Centrumgebied' begint steeds meer vorm te krijgen. Nadat de expertrondes zijn afgerond is er een basisscenario opgesteld met verschillende varianten. Deze plannen zijn in oktober 2022 tijdens twee bijeenkomsten voor belanghebbenden in de Zuiderbasisschool gepresenteerd. Op deze avonden konden de bewoners, ondernemers, verenigingen en grondeigenaren in en rondom de polder hun vragen stellen en opmerkingen meegeven. De verschillende deelgebieden zijn besproken en hier zijn diverse ideeën ingebracht maar ook kritische vragen gesteld. De input is verzameld en wordt momenteel verwerkt om te komen tot een 'Toekomstbeeld Gieterse Polder en Centrumgebied'.

Waarom

De Gieterse Polder en Centrumgebied betreft een groot gebied met volop ruimte voor de toekomst. De koers en opgaven voor deze gebieden zijn beschreven in de Toekomstvisie Giethoorn. Aan goede ideeën voor invulling en oplossingen is geen gebrek. Maar welke zijn ook praktisch uitvoerbaar? De Gieterse Polder is één van de oudste polders die deze omgeving kent, strategisch gelegen tussen de Hylkemaweg, de Deukten, de Beulakerweg en de Kerkweg, in aansluiting op de nieuwbouw in Giethoorn Noord. Het is een karakteristieke streek met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Er is dus maatwerk nodig voor een passende invulling van de Gieterse Polder. Een potentieel ‘beleefbaar’ gebied dat zou kunnen bijdragen aan de breed gedeelde wens om meer toe te groeien naar één dorp. Veel inwoners beschouwen dit gebied als een natuurlijke verbinding tussen de dorpsdelen Noord en Zuid, dat de ontmoeting en onderlinge saamhorigheid kan versterken.

Vervolg

In december 2022 wordt er een inloopbijeenkomst gehouden voor de belanghebbenden. We laten dan zien zien hoe de geleverde input verwerkt is in de plannen. In januari van het nieuwe jaar wordt er een algehele bijeenkomst gehouden. Hiervoor worden alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst willen we het 'Toekomstbeeld Gieterse Polder en Centrumgebied' presenteren aan het dorp. Na deze bijeenkomst wordt het Toekomstbeeld voorgelegd aan de Raad.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Herman Pieter Klaster. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via hermanpieter.klaster@steenwijkerland.nl
In de nieuwsbrieven over Giethoorn houden we u ook op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Documenten