Uitspraak Raad van State over loswal in Giethoorn

De Raad van State heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan over de loswal in Giethoorn. Daarbij ging het om het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Enkele omwonenden waren tegen dat besluit in beroep gegaan. Vandaag heeft de Raad van State in een uitspraak het bestemmingsplan vernietigd. Door deze uitspraak is laden en lossen bij de loswal vanaf dit moment alleen nog handmatig mogelijk. Het college van B&W gaat de uitspraak bestuderen en zich op korte termijn beraden over het vervolg.

In het bestemmingsplan was geregeld hoe vaak en onder welke voorwaarden de loswal gebruikt mag worden voor mechanisch laden en lossen, dus met behulp van apparatuur. Door de uitspraak van de Raad van State is dat niet meer mogelijk. Wethouder Bram Harmsma: 'We zien in de uitspraak van de Raad van State dat ook hier stikstof ons parten speelt en dat is wel iets waar we mee te dealen hebben. Veel inwoners en ondernemers in Giethoorn zijn voor de aan- en afvoer van materialen afhankelijk van de loswal. Vanaf die plek kun je namelijk een groot aantal woningen en bedrijven ‘brugloos’ bereiken. Het bestemmingsplan dat het mechanisch laden en lossen regelde, is nu van tafel. Dat is niet wat we gehoopt hadden. Als college gaan we op korte termijn om tafel om te kijken hoe we hierin verdergaan en welke stappen we kunnen zetten om te voorzien in de behoefte die er bij inwoners en ondernemers van Giethoorn is.’   

Alleen handmatig laden en lossen 

Het mechanisch laden en lossen aan de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn is vanaf vandaag niet meer mogelijk. De gemeente zal daarvoor de nodige maatregelen nemen, zoals het plaatsen van bebording en een afzetting. Ook zal er handhavend worden opgetreden op het moment dat er wel mechanisch geladen of gelost wordt. Handmatig laden en lossen blijft wel mogelijk.