Reclame-uitingen

afbeelding reclamebeleid

Nieuws

In de Toekomstvisie Giethoorn staat dat we de kwaliteit van de leefomgeving willen verbeteren. Dat doen we ondere andere door het beperken van reclame-uitingen. Het Reclamebeleid (pdf 2,0 MB) is opgenomen in de toekomstvisie. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de regels (deze lijst is niet compleet).

  • Reclame aan bruggen en vonders is niet toegestaan;
  • Per perceel is 1 vlaggenmast toegestaan;
  • Reclame moet functiegebonden zijn en staan op het terrein van de betreffende onderneming;
  • Losse reclameborden mogen de vrije doorgang voor voetgangers/hulpverleningsverkeer niet belemmeren;
  • Giethoorn heeft een centraal verwijsbordensysteem (groene borden met witte letters). Bedrijven kunnen daar gebruik van maken;
  • Reclame moet rekening houden met de omgevingskarakteristieken van Giethoorn;
  • Bij een bedrijf of beroep aan huis mag maximaal 1 reclame-uiting aan de gevel worden geplaatst, van maximaal 20 x 30 centimeter;
  • Reclame mag alleen op de begane grond van een gebouw worden aangebracht;
  • Reclameborden die haaks op de gevel worden geplaatst mogen maximaal 0,64 m2 (0,80 x 0,80 meter) zijn. Vorm en maat moeten passen binnen het architectonische beeld van gevel en het straatprofiel;
  • Afmetingen van (andere) reclameborden moeten in redelijke verhouding staan ten opzichte van het gebouw waarop of waaraan zij worden aangebracht.

Wilt u nog eens kritisch naar uw eigen reclame-uitingen kijken met deze regels in het achterhoofd? Uiteraard denken we hierin graag met u mee. Zo zorgen we met elkaar voor een uniforme en rustige uitstraling in Giethoorn.

Waarom

Afgelopen jaren zien we dat de reclame-uitingen in Giethoorn toenemen. En in de werkgroep toekomstvisie Giethoorn werd ook de vraag gesteld: hoe zien we Giethoorn het liefst? Natuurlijk willen ondernemers hun activiteiten onder de aandacht brengen, maar dan wel aan de hand van het reclamebeleid en in het licht van de visie Giethoorn.

Wanneer

In de nieuwsbrief van november 2020 (pdf 323 Kb)  is extra aandacht besteedt aan het reclamebeleid. Ook is er in oktober en november 2020 geïnventariseerd welke reclame-uitingen er zijn in Giethoorn. Deze inventarisatie wordt getoetst aan het beleid. Bij mogelijke overtredingen gaan we in overleg met de perceeleigenaren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kor van der Velde, gebiedscoördinator Giethoorn. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-31775866 of per mail via kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl.

Zie ook