Reclame-uitingen

afbeelding reclamebeleid

Reclamebeleid in Giethoorn: we zien veel verschil in uitingen

Hoe krijgen we met behoud van identiteit meer eenheid en geen eenheidsworst?

Restauranteigenaar, bootverhuurder, museum of souvenirwinkel: iedereen doet zijn best om de aandacht te trekken van de bezoeker. In de praktijk betekent dit vaak drukke reclameborden en een grote hoeveelheid vlaggen. De meeste ondernemers geven aan dat hun bedrijf niet goed zichtbaar of vindbaar is. Door veel, grote en felgekleurde uitingen proberen ze daarom de aandacht van de toerist te trekken. Logisch, maar dat kan ook anders. Uit een inventarisatie onder een selectie van ondernemers blijkt dat er draagvlak is om meer eenheid te creëren. Als dat maar niet leidt tot eenheidsworst. Een eigen identiteit is belangrijk. Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt zijn geïnformeerd over het traject.

Gesprekken met ondernemers | hoe kunnen we de reclame authentiek en rustiek invullen?

In de Toekomstvisie Giethoorn staat dat we de kwaliteit van de leefomgeving willen verbeteren door het beperken van reclame-uitingen. Om te kijken wat daarvoor moet gebeuren heeft de gemeente foto’s gemaakt van alle reclame-uitingen in het beschermd dorpsgezicht van Giethoorn en aan de Beulakerweg. Daarna zijn er gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers aan het Binnenpad en de Beulakerweg. Het gesprek ging over de reclame-uitingen in Giethoorn, de regels voor het reclamebeleid en de eigen reclame-uitingen. Ook is gevraagd of ondernemers ideeën of tips hebben hoe de reclame in Giethoorn op een meer authentieke en rustieke manier ingevuld kan worden. De gesprekken zijn positief ervaren.

Advies door Marketing Oost | reclamebureau komt met voorstel | ondernemers denken mee

Om tot een mooie en passende vorm van reclame te komen is Marketing Oost uitgenodigd om op basis van de gevoerde gesprekken met de ondernemers een advies voor invulling van de reclame te geven. Daarna maakt een reclamebureau concrete voorstellen. Een aantal ondernemers heeft aangeboden om als voorloper mee te willen denken en werken. We nodigen hen als klankbordgroep uit. Ook geven een paar bedrijven aan dat zij hun reclame-uitingen willen verwijderen en als voorbeeld willen dienen voor een mogelijk nieuw reclame concept.

Het is niet vrijblijvend | kunnen we handhaving voorkomen?

We willen samen met de ondernemers tot een gedragen oplossing te komen. Het is niet een vrijblijvend proces/traject. We gaan voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering en willen daarmee handhaving voorkomen. Het Reclamebeleid (pdf, 2,0 MB) is onderdeel van de toekomstvisie Giethoorn.

Uitgangspunten reclamebureau | hoe maken we Giethoorn aantrekkelijk voor iedereen?

 • BEWONERS hebben baat bij; meer rust in het straatbeeld, een betere doorstroom van de bezoekers door duidelijke bewegwijzering (waar is wat te doen) en het beter informeren van bezoekers.
 • ONDERNEMERS hebben baat bij; beter vindbaar en zichtbaar zijn vanaf de parkeerplaatsen. Duidelijkere looproutes waardoor bezoekers hen makkelijker vinden. Kaders om de leefbaarheid in het dorp te bewaren en hierdoor aantrekkelijk te blijven.
 • BEZOEKERS hebben baat bij; duidelijkere aanrijroutes om te parkeren. Duidelijkere bewegwijzering in het dorp. Informatie vooraf over activiteiten en informatie ter plekke om keuzes te kunnen maken. 

Het reclamebedrijf en de voorlopers denken meer rust te kunnen creëren in Giethoorn door:

 • Eén stijl voor de overkoepelende reclame-uitingen 
 • Pictogrammen: veel landen maken gebruik van pictogrammen die voor iedereen, ongeacht taal, begrijpelijk zijn. Als iedereen dezelfde pictogrammen gebruikt, zowel de gemeente als de ondernemers, is het voor de bezoekers veel makkelijker om te herkennen wat waar te doen is.
 • Passende reclame: omdat alle panden anders zijn, moet per pand bekeken worden wat passend is. Hoe zou dat eruit zien, rekening houdend met de beleidsregels en de toekomstvisie? 
 • Reclame in 1 kleurstelling uitvoeren
 • Reclame in verhouding met het pand
 • Reclame lijnt uit met de architectuur van de onderneming
 • Reclame concentreert zich rondom de ingang
 • Een vlag houdt het zicht op het pand vrij
 • Rustig kleurgebruik

Waarom

Afgelopen jaren zien we dat de reclame-uitingen in Giethoorn toenemen. En in de werkgroep toekomstvisie Giethoorn werd ook de vraag gesteld: hoe zien we Giethoorn het liefst? Natuurlijk willen ondernemers hun activiteiten onder de aandacht brengen, maar dan wel aan de hand van het reclamebeleid en in het licht van de visie Giethoorn.

Wanneer

Maart - oktober 2022

 • De voorstellen van het reclamebedrijf en de opbrengst vanuit de voorlopersgroep wordt intern besproken binnen de gemeente. 
 • Het reclamebedrijf werkt een aantal reclamepakketten uit.
 • De welstandscommissie wordt geraadpleegd.
 • Voor Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt wordt een bijeenkomst georganiseerd.
 • De voorlopersgroep wordt voor een tweede overleg uitgenodigd.
 • Proefplaatsing; bij twee bedrijven worden oude reclame-uitingen verwijderd en de nieuwe ontwerpen toegepast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Herman Pieter Klaster. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via herman.pieter.klaster@steenwijkerland.nl

Documenten Reclame-uitingen