Reclame-uitingen

afbeelding reclamebeleid

Nieuws

Reclamebeleid in Giethoorn: we zien veel verschil in uitingen

Hoe krijgen we met behoud van identiteit meer eenheid en geen eenheidsworst?

Restauranteigenaar, bootverhuurder, museum of souvenirwinkel: iedereen doet zijn best om de aandacht te trekken van de bezoeker. In de praktijk betekent dit vaak drukke reclameborden en een grote hoeveelheid vlaggen. De meeste ondernemers geven aan dat hun bedrijf niet goed zichtbaar of vindbaar is. Door veel, grote en felgekleurde uitingen proberen ze daarom de aandacht van de toerist te trekken. Logisch, maar dat kan ook anders. Uit een inventarisatie onder een selectie van ondernemers blijkt dat er draagvlak is om meer eenheid te creëren. Als dat maar niet leidt tot eenheidsworst. Een eigen identiteit is belangrijk. Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt zijn geïnformeerd over het traject.

Gesprekken met ondernemers | hoe kunnen we de reclame authentiek en rustiek invullen?

In de Toekomstvisie Giethoorn staat dat we de kwaliteit van de leefomgeving willen verbeteren door het beperken van reclame-uitingen. Om te kijken wat daarvoor moet gebeuren heeft Jan Koehoorn, projectleider reclamebeleid bij de gemeente, foto’s gemaakt van alle reclame-uitingen in het beschermd dorpsgezicht van Giethoorn en aan de Beulakerweg. Daarna heeft hij gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers aan het Binnenpad en de Beulakerweg. Het gesprek ging over de reclame-uitingen in Giethoorn, de regels voor het reclamebeleid en de eigen reclame-uitingen. Ook is gevraagd of ondernemers ideeën of tips hebben hoe de reclame in Giethoorn op een meer authentieke en rustieke manier ingevuld kan worden. De gesprekken zijn positief ervaren.

Advies door Marketing Oost | reclamebureau komt met voorstel | ondernemers denken mee

Om tot een mooie en passende vorm van reclame te komen is Marketing Oost uitgenodigd om op basis van de gevoerde gesprekken met de ondernemers een advies voor invulling van de reclame te geven. Daarna maakt een reclamebureau concrete voorstellen. Een aantal ondernemers heeft aangeboden om als voorloper mee te willen denken en werken. We nodigen hen als klankbordgroep uit. Ook geven een paar bedrijven aan dat zij hun reclame-uitingen willen verwijderen en als voorbeeld willen dienen voor een mogelijk nieuw reclame concept.

Het is niet vrijblijvend | kunnen we handhaving voorkomen?

We willen samen met de ondernemers tot een gedragen oplossing te komen. Het is niet een vrijblijvend proces/traject. We gaan voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering en willen daarmee handhaving voorkomen. Het Reclamebeleid (pdf, 2,0 MB) is onderdeel van de toekomstvisie Giethoorn. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de regels (deze lijst is niet compleet).

 • Reclame aan bruggen en vonders is niet toegestaan;
 • Per perceel is 1 vlaggenmast toegestaan;
 • Reclame moet functiegebonden zijn en staan op het terrein van de betreffende onderneming;
 • Losse reclameborden mogen de vrije doorgang voor voetgangers/hulpverleningsverkeer niet belemmeren;
 • Giethoorn heeft een centraal verwijsbordensysteem (groene borden met witte letters). Bedrijven kunnen daar gebruik van maken;
 • Reclame moet rekening houden met de omgevingskarakteristieken van Giethoorn;
 • Bij een bedrijf of beroep aan huis mag maximaal 1 reclame-uiting aan de gevel worden geplaatst, van maximaal 20 x 30 centimeter;
 • Reclame mag alleen op de begane grond van een gebouw worden aangebracht;
 • Reclameborden die haaks op de gevel worden geplaatst mogen maximaal 0,64 m2 (0,80 x 0,80 meter) zijn. Vorm en maat moeten passen binnen het architectonische beeld van gevel en het straatprofiel;
 • Afmetingen van (andere) reclameborden moeten in redelijke verhouding staan ten opzichte van het gebouw waarop of waaraan zij worden aangebracht..

Waarom

Afgelopen jaren zien we dat de reclame-uitingen in Giethoorn toenemen. En in de werkgroep toekomstvisie Giethoorn werd ook de vraag gesteld: hoe zien we Giethoorn het liefst? Natuurlijk willen ondernemers hun activiteiten onder de aandacht brengen, maar dan wel aan de hand van het reclamebeleid en in het licht van de visie Giethoorn.

Wanneer

 • Het advies van Marketing Oost, de uitwerking van concrete voorstellen door een reclamebedrijf en het gesprek met de klankbordgroep is in de maanden november 2021 t/m maart 2022 gepland.
 • In de zomer en najaar van 2021 is met een aantal ondernemers geinventariseerd hoe de reclames er nu bij staan en wat er moet gebeuren. Zie nieuws.
 • In de nieuwsbrief van november 2020 (pdf 323 Kb)  is extra aandacht besteedt aan het reclamebeleid. Ook is er in oktober en november 2020 geïnventariseerd welke reclame-uitingen er zijn in Giethoorn. Deze inventarisatie wordt getoetst aan het beleid. Bij mogelijke overtredingen gaan we in overleg met de perceeleigenaren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kor van der Velde, gebiedscoördinator Giethoorn. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 31 77 58 66 of per mail via kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl.

Zie ook