Opstapplaatsen Binnenpad en Zuiderpad

Opstapplaats langs de Dorpsgracht Giethoorn

Nieuws

Nieuwsbrief Giethoorn april 2022 - Opstapplaatsen die passen bij het dorpsbeeld (pdf 402 kB)

Waarom

Met de reconstructie van het Binnenpad willen we ook meer eenheid krijgen in de opstapplaatsen. Giethoorn kent van oudsher opstapplaatsen langs de Dorpsgracht. Allemaal met een functie: om bij een winkel te komen, de melkbussen op de bok te laden of om de kerk en het café te bezoeken. Toen het toerisme later opkwam, kreeg een aantal opstapplaatsen een andere functie. Namelijk de toegang tot de rondvaartboot of verhuurboot. Deze laatste functie bestaat nog steeds. De opstapplaatsen horen bij de Dorpsgracht. De uitvoering van de opstapplaatsen varieert van heel luxe tot een paar trottoirtegels. Bijna alle opstapplaatsen zijn in gebruik door een ondernemer die een vergunning heeft voor een ligplaats.

In de Toekomstvisie Giethoorn is uitvoerig aandacht besteed aan de openbare ruimte. Een van de aandachtpunten is de opstapplaatsen. Het is de bedoeling dat de opstapplaatsen zoveel mogelijk voldoen aan het streefbeeld openbare ruimte. Om een mooi dorpsbeeld na te streven, zijn opstapplaatsen ontwikkeld die passen bij de authentieke uitstraling van het dorp. Deze moeten uiteraard voldoen aan het Welstandsbeleid.

Wanneer

We werken op dit moment drie verschillende opties voor de opstapplaatsen uit. De gemeente wordt eigenaar van de opstapplaatsen. De verhuur- en rondvaartondernemingen kunnen straks een van de drie opties kiezen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met gebiedscoördinator Kor van der Velde. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 of per mail via kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl