Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep

Nieuws

Nieuwsbericht 'Inrichtingsschets Steenwijkerdiep' - oktober 2021
Nieuwsbericht 'Herontwikkeling Steenwijkerdiep biedt strategische kansen' - juli 2021

Waarom

De gemeente Steenwijkerland is bezig met de herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep. De supermarkten die gevestigd zijn aan het Gedempte Steenwijkerdiep en de Lidl aan de Tukseweg willen graag uitbreiden. In de plannen die daarvoor zijn gemaakt worden ook de voormalige locatie van Rijkmans en de voormalige Edah betrokken. De gemeente is van plan het openbaar gebied aan te pakken, waaronder de kop van het Steenwijkerdiep.

De voorbereidingen zijn gestart voor het opstellen van een bestemmingsplan en er zijn inrichtingsschetsen (nog niet definitief) voor het openbaar gebied opgesteld. Dit alles vindt plaats in nauw overleg met de betrokken partijen, inwoners en ondernemers. Hiervoor is een participatietraject opgesteld.

Wanneer

Tijdens een inloopbijeenkomst op 7 oktober 2021 konden aanwonenden en overige belangstellenden kennisnemen van de inrichtingsschetsen voor het openbaar gebied Steenwijkerdiep (pdf 4,3 MB). Tot 25 oktober 2021 kon iedereen per mail een reactie geven op de inrichtingsschetsen. De schetsontwerpen zijn nog niet definitief, er is nog geen keuze gemaakt. Met de ontvangen input en suggesties kunnen we de plannen verder uitwerken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Henk Kloosterman, projectleider Steenwijkerdiep. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 en/of henk.kloosterman@steenwijkerland.nl

Documenten project Steenwijkerdiep