Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep

Nieuws

Nieuwsbrief Steenwijkerdiep juni 2023 (pdf, 618 KB)

Waarom

De gemeente Steenwijkerland werkt aan de herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep. Supermarkten Jumbo en Lidl willen uitbreiden op de huidige locaties. Supermarkt Aldi wil verhuizen naar de voormalige locatie van de Edah / Rijkmans. Hiervoor hebben we samen met de supermarkten een plan gemaakt. Daarnaast gaat de gemeente ook het openbaar gebied aanpakken, de kop van het Steenwijkerdiep verfraaien en een nieuwe toegang naar park Rams Woerthe maken.

Inmiddels is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de uitbreiding / verplaatsing van de supermarkten. Ook zijn er voor het openbaar gebied inrichtingsschetsen gemaakt. Dit alles is gebeurd in overleg met de betrokken partijen, inwoners en ondernemers.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 28 juni 2023 was er een inloopbijeenkomst over het Steenwijkerdiep. We hebben belangstellenden geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan van het Gedempte Steenwijkerdiep
  2. De bouwplannen van de supermarkten
  3. De schetsen van de inrichting van het Gedempte Steenwijkerdiep
  4. De schetsen voor de herinrichting van de kop van het Steenwijkerdiep

Inrichting openbaar gebied

Buro MA.AN heeft schetsen gemaakt voor de inrichting van het openbaar gebied van het Gedempte Steenwijkerdiep (pdf, 4,25 MB). Deze schetsen hebben we verder uitgewerkt in een ontwerptekening. Deze ontwerptekening (pdf, 6,3 MB) is gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 28 juni. Aanwezigen konden via een formulier een reactie geven op de tekening. We hebben alle reacties verzameld en zijn bezig met de beantwoording daarvan. Na de zomervakantieperiode plaatsen we onze antwoorden op de reacties op deze webpagina. En we informeren de personen die gereageerd hebben persoonlijk via een e-mail.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken en reageren

Het ontwerp bestemmingsplan ligt nu ter inzage. U kunt de stukken bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op 28 juni 2023. Ook kunt u tot en met 11 juli 2023 het plan bekijken in het gemeentehuis.
Wilt u het plan liever online bekijken? Dat kan via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.1708.STWstnwijkerdiepBP-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: 
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.STWstnwijkerdiepBP-ON01

Wilt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan? Dat kan tot en met 11 juli 2023. U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland. U kunt een brief sturen naar Postbus 162, 8330 AD Steenwijk, of mailen naar info@steenwijkerland.nl U kunt voor uw schriftelijke zienswijze het onderwerp ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Gedempte Steenwijkerdiep’ gebruiken. Als u mondeling een zienswijze wilt geven, dan kunt u contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling en Projecten. Zij zijn te bereiken via 14 0521.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met projectleider Henk Kloosterman of Arjan Vroklage. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 of via de mail inrichtingsteenwijkerdiep@steenwijkerland.nl

Documenten project Steenwijkerdiep