Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep

Nieuws

Gemeente Steenwijkerland organiseert een inloopbijeenkomst voor aanwonenden over de 'Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep' op 7 oktober 2021.
Nieuwsbericht 'Inrichtingsschets Steenwijkerdiep' (5 oktober 2021)
Nieuwsbericht 'Herontwikkeling Steenwijkerdiep biedt strategische kansen' (juli 2021)

Waarom

Gemeente Steenwijkerland is bezig met de herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep. De voorbereidingen zijn gestart voor het opstellen van een bestemmingsplan en er zijn inrichtingsschetsen (nog niet definitief) voor het openbaar gebied opgesteld. Dit alles vindt plaats in nauw overleg met de betrokken partijen, inwoners en ondernemers. Hiervoor is een participatietraject opgesteld.

Wanneer

Inloopbijeenkomst voor aanwonenden op 7 oktober

Tijdens een inloopbijeenkomst op 7 oktober 2021 krijgen aanwonenden de gelegenheid kennis te nemen van de inrichtingsschetsen en hierop te reageren. De schetsontwerpen zijn nog niet definitief, er is nog geen keuze gemaakt. We zijn benieuwd naar de reacties van aanwonenden en andere belangstellenden. Met de ontvangen input en suggesties kunnen we de plannen verder uitwerken.

Tot 25 oktober kan iedereen reageren

Tot 25 oktober kan iedereen een reactie geven op de inrichtingsschetsen voor het openbaar gebied Steenwijkerdiep (pdf 4,3 MB). Dat kan per mail via inrichtingsteenwijkerdiep@steenwijkerland.nl

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Henk Kloosterman, projectleider Steenwijkerdiep. Hij is bereikbaar per mail via henk.kloosterman@steenwijkerland.nl of via telefoonnummer 14 0521.

Documenten project Steenwijkerdiep