Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep

Nieuws

Nieuwsbrief herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep, april 2024 (pdf 1,5 MB)

Waarom

De gemeente Steenwijkerland werkt aan de herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep. Supermarkten Jumbo en Lidl willen uitbreiden op de huidige locaties. Supermarkt Aldi wil verhuizen naar de voormalige locatie van de Edah / Rijkmans. Hiervoor hebben we samen met de supermarkten een plan gemaakt. Daarnaast gaat de gemeente ook het openbaar gebied aanpakken, de kop van het Steenwijkerdiep verfraaien en een nieuwe toegang naar park Rams Woerthe maken.

Het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding / verplaatsing van de supermarkten heeft in 2023 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend die we van een reactie voorzien alvorens het bestemmingplan door de raad kan worden vastgesteld.

Voor de inrcihting van het openbaar gebied zijn inrichtingsschetsen gemaakt. Dit alles is gebeurd in overleg met de betrokken partijen, inwoners en ondernemers. Buro MA.AN heeft de inrichtingsschetsen gemaakt en verder uitgewerkt in een ontwerptekening. We starten dit jaar met de realisatie van de eerste fase: de aanpak van de kop van het Steenwijkerdiep en de aanleg van de verbinding richting park Rams Woerthe.

Inloopbijeenkomst 24 april 2024

Op 24 april 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan de Vendelweg. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 18.30 en 20.30 uur. We laten dan o.a. de schetsen voor de herinrichting van de Tukseweg zien.

Inloopbijeenkomst juni 2023

Op woensdag 28 juni 2023 was er een inloopbijeenkomst over:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan van het Gedempte Steenwijkerdiep
  2. De bouwplannen van de supermarkten
  3. De schetsen van de inrichting van het Gedempte Steenwijkerdiep
  4. De schetsen voor de herinrichting van de kop van het Steenwijkerdiep

Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld, opmerkingen geplaatst en suggesties gedaan. We hebben alles verzameld en van een reactie voorzien. Een samenvatting van de vragen/opmerkingen en reacties vindt u hier.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met projectleider Henk Kloosterman of Arjan Vroklage. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 of via de mail inrichtingsteenwijkerdiep@steenwijkerland.nl

Documenten project Steenwijkerdiep