Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep naar volgende fase - nieuwsbericht februari 2024

De herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep vordert. Het college van B&W informeert de gemeenteraad, inwoners en ondernemers over het vervolg en de planning. Wethouder Bram Harmsma: ‘Met deze herontwikkeling zorgen we ervoor dat het centrumgebied van Steenwijk aantrekkelijk is én blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers. We hebben de afgelopen periode op basis van input van inwoners en andere partijen de plannen verder uitgewerkt. Nu is het tijd voor uitvoering. We koersen op eind mei. Dan starten we met de werkzaamheden bij de Kop van het Steenwijkerdiep, met als doel om voor de bouwvak een groot deel van het werk klaar te hebben.’

Totaalplan voor de verkeersituatie Tukseweg 

De Tukseweg geeft een aantal uitdagingen. De toegang naar de parkeerplaats van de Lidl en het Gedempte Steenwijkerdiep, de positie van fietsers en wandelaars en de doorstroming van het autoverkeer moeten op elkaar afgestemd worden. Wethouder Harmsma: ‘We werken aan een totaalplan voor dit gebied. Dat doen we op basis van adviezen, ontwerpen en aandachtspunten die we hebben gekregen van verschillende partijen. Het is belangrijk om alles goed op elkaar af te stemmen en rekening te houden met de veiligheid en bereikbaarheid. Als het totaalplan klaar is informeren we inwoners en andere betrokken partijen over de gemaakte keuzes en oplossingen.’ 

Kop Steenwijkerdiep verbinden met park Rams Woerthe

Een belangrijk onderdeel van de eerste fase van de herinrichting van het Gedempte Steenwijkerdiep is de verbinding tussen de kop van het Steenwijkerdiep en het park Rams Woerthe. De gemeente gaat de garageboxen aan de Gedempte Turfhaven slopen. Zo ontstaat er ruimte om de ligging van de weg aan te passen en kan de verbinding gemaakt worden met park Rams Woerthe. Ook worden hier tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt.

Bestemmingsplannen Gedempte Steenwijkerdiep en Tukseweg 1

Het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding en verplaatsing van de supermarkten wordt in het tweede kwartaal van 2024 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Op 7 februari 2024 heeft de Raad van State het beroep dat was aangespannen tegen het bestemmingsplan voor de bouw van 21 appartementen op de locatie van de voormalige Gouden Engel ongegrond verklaard. Woningcorporatie Woonconcept kan de plannen voor deze locatie nu verder uitwerken. 

Balkengat

Voor de aanpak van het gebied rondom het Balkengat gaat de gemeente in gesprek met de Wijkvereniging en omwonenden. Er wordt met hen besproken welke maatregelen er nodig zijn, om de verrommeling van het gebied te stoppen en de aantrekkelijkheid te vergroten.

Welkooppand niet in plan van gemeente

De gemeente heeft in opdracht van de gemeenteraad de onderhandelingen met de eigenaar van het Welkooppand opnieuw opgepakt. Wethouder Bram Harmsma: ‘We hebben een genereus bod gedaan om het gebouw te kopen, maar dat is jammer genoeg door de eigenaar afgewezen. Ik juich het toe dat de eigenaar met een eigen plan voor deze locatie komt.’ De kwaliteit van het Welkoopgebouw wordt minder en minder. Reden voor de gemeente om regelmatig te controleren of de veiligheid van de omgeving geen gevaar loopt. 

Wat zijn de vervolgstappen

Wethouder Bram Harmsma: ‘Voor we starten met de werkzaamheden aan de kop van het Steenwijkerdiep informeren we de inwoners. Daarvoor organiseren we in april een brede inloopbijeenkomst waar we ook de uitkomsten van het verkeersonderzoek, de herinrichting van de Tukseweg en de aanpak rondom het Balkengat toelichten. In maart informeren we inwoners in het gebied via een nieuwsbrief, waarin we ook meer vertellen over de exacte planning. Daarna gaan we echt aan de slag. Ik ben blij dat we kunnen zeggen, dat we nu écht zichtbare stappen gaan zetten om het centrumgebied Steenwijk aantrekkelijker te maken.’

20 februari 2024