Station Steenwijk

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de plannen en laatste ontwikkelingen over het station in Steenwijk. We streven naar een stationsomgeving waar het prettig en veilig is voor reizigers en omwonenden.

Station Steenwijk in een nieuwe jas en straks het visitekaartje van de regio

Station Steenwijk krijgt een opfrisbeurt en functies die passen bij een intercitystation. Denk onder andere aan goede wachtvoorzieningen, een uitgiftepunt voor duurzaam vervoer, prettige verlichting, een pakketkluis en de mogelijkheden om een kop koffie en een broodje te halen. Ook het voorplein krijgt een opfrisbeurt met  een mooie groenvoorziening die aansluit bij onze Nationale Parken. 

Door deze nieuwe inrichting ontstaat er weer een knooppunt waar reisgemak en sfeer goed samengaan. Bezoekers kunnen hier gemakkelijk overstappen op vormen van duurzaam vervoer (bijvoorbeeld een elektrische fiets) en krijgen informatie over wat er in de omgeving te doen is. Uiteraard over de prachtige Vestingstad Steenwijk met de historische binnenstad waar je vanaf het station zo naartoe kunt lopen. Maar ook over het Nationaal Park Weerribben-Wieden, Giethoorn, de Koloniën van Weldadigheid en de Zuiderzeestadjes zoals Blokzijl en Vollenhove. Ook de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold zijn vanaf het station goed bereikbaar.

Voor omwonenden en reizigers creëren wij weer een veilige en aangename omgeving. Het station wordt weer het visitekaartje én de poort tot ons toeristische achterland. Maar eerst brengen we de basis op orde. 

Een korte terugblik

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Er is een enquête houden en er zijn informatiebijeenkomsten geweest. De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben geleid tot een ambitiedocument. Met de presentatie van deze plannen zijn bij de klankbordgroep, de raad en andere betrokken partijen verwachtingen ontstaan. Door de onzekerheid over de impact van de lange termijnplannen voor de spoorzone op het stationsgebied gaan deze plannen niet in de voorgestelde vorm door. Door de woningbouwopgave is de koers iets gewijzigd. Het stationsgebied is een mogelijke locatie voor woningbouw. We gaan hiervoor een integrale visie maken. Uiteraard worden omwonenden, ondernemers en belanghebbenden hierover geïnformeerd.

Maar we zitten niet stil. Tot het nieuwe plan voor de lange termijn is gemaakt, gaan we aan de slag voor de korte termijn. We gaan het stationsgebouw en het voorterrein aanpakken. We willen het graag schoon, heel en veilig maken. De basis op orde brengen. Dit doen we door ‘no regret’ maatregelen uit te voeren. Dit betekent dat we aanpassingen gaan doen, die we ook weer kunnen meenemen in het plan voor de lange termijn. 

Wat gaan we doen?

Fase 1 – basis op orde

In 2023 gaan we samen met NS aan de slag met het stationsgebouw en het voorterrein. We starten met het op orde brengen van de basis. En dan bedoelen we de binnen- en buitenkant van het stationsgebouw en het voorterrein. We vragen een architect om een plan te maken voor dit deel van het station. In het tweede/derde kwartaal hebben we een definitief ontwerp. Aan het einde van het jaar verwachten we te kunnen starten met de werkzaamheden. 

Naar verwachting is het definitieve ontwerp van het stationsgebouw in het derde kwartaal 2023 klaar en worden de verbouwwerkzaamheden aan het einde van het jaar gestart. Deze lopen door in 2024. Ook de inrichting van het voorterrein start in het najaar van 2023 en loopt door tot het voorjaar van 2024. 

Onderwerpen waar we aan werken

  • Het gebouw en het voorterrein
  • Functies in het gebouw
  • Aanbod van (deel)mobiliteit
  • Extra voorzieningen en bewegwijzering

Fase 2 – Vervolg

Voor de langere termijn gaan we aan de slag met een ambitiedocument. Grote aanpassingen of verbeteringen buiten het stationsgebouw en het voorterrein worden hierin meegenomen. Er wordt gestart met het opstellen van een ambitiedocument voor de hele Spoorzone. Dit doen we met gebiedspartners, om samen te komen tot een gedeelde ambitie inclusief een ontwikkelstrategie. Het streven is dat het voorstel voor de hele Spoorzone voor het einde van het jaar voor besluitvorming bij de gemeenteraad ligt. Omwonenden en inwoners informeren we over de aanpak en voortgang. Ook ondernemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om invulling te geven aan de mogelijkheden in het pand.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Of bent u ondernemer en wilt u meer weten over de mogelijkheden over het huren van een deel van het stationsgebouw? Neem dan gerust contact met Linda de Graaf via de mail linda.de.graaf@steenwijkerland.nl of telefoonnummer 14 0521.

We houden u op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? 

  • We houden u op de hoogte met een speciale nieuwsbrief
  • Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl of bel naar 14 0521. U krijgt dan de nieuwsbrief van ons. Dit kan digitaal maar ook via de post. 
  • Daarnaast praten we u via deze webpagina bij over de stand van zaken. En worden de veelgestelde vragen continu bijgewerkt. 
  • De gemeente heeft een eigen pagina in de gratis uitgave van de Steenwijker Courant op dinsdag. Nieuws over het stationsgebied delen we ook in de krant. 
Veelgestelde vragen
Wordt het stationsgebouw gesloopt?

Nee. Het pand wordt opgeknapt. Zodat het nog 5-10 jaar gebruikt kan worden. 

Welke winkels of bedrijven komen er in het pand?

New York Pizza gaat in maart 2023 van start. Verder is het nog niet bekend wie of welke ondernemers in het stationsgebouw komen. Bent u ondernemer of kent u een ondernemer die graag op deze locatie wil starten? Neem gerust contact op met Linda de Graaf voor meer informatie: linda.de.graaf@steenwijkerland.nl

Wat gebeurt er met de wegen rondom het station?

Dit plan beperkt zich tot het gebouw en het voorterrein. Wegen en parkeren is opgenomen in de lange termijn plannen

Komen er meer parkeerplaatsen bij?

Nee, dat valt buiten dit project.