Station Steenwijk

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de plannen en laatste ontwikkelingen over het station in Steenwijk. We streven naar een stationsomgeving waar het prettig en aantrekkelijk is voor reizigers en omwonenden.

Station Steenwijk in een nieuwe jas en straks het visitekaartje van de regio

Station Steenwijk krijgt een opfrisbeurt en functies die passen bij een intercitystation. Denk onder andere aan goede wachtvoorzieningen, een uitgiftepunt voor duurzaam vervoer, prettige verlichting, een pakketkluis en de mogelijkheden om een kop koffie en een broodje te halen. Ook het voorplein krijgt een opfrisbeurt met  een mooie groenvoorziening die aansluit bij onze Nationale Parken. 

Door deze nieuwe inrichting ontstaat er weer een knooppunt waar reisgemak en sfeer goed samengaan. Bezoekers kunnen hier gemakkelijk overstappen op vormen van duurzaam vervoer (bijvoorbeeld een elektrische fiets) en krijgen informatie over wat er in de omgeving te doen is. Uiteraard over de prachtige Vestingstad Steenwijk met de historische binnenstad waar je vanaf het station zo naartoe kunt lopen. Maar ook over het Nationaal Park Weerribben-Wieden, Giethoorn, de Koloniën van Weldadigheid en de Zuiderzeestadjes zoals Blokzijl en Vollenhove. Ook de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold zijn vanaf het station goed bereikbaar.

Voor omwonenden en reizigers creëren wij weer een veilige en aangename omgeving. Het station wordt weer het visitekaartje én de poort tot ons toeristische achterland. Maar eerst brengen we de basis op orde. 

Schetsen station Steenwijk

Vooraanzicht station

Vooraanzicht station

 

Bovenaanzicht station

Bovenaanzicht station

Een korte terugblik

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Er is een enquête houden en er zijn informatiebijeenkomsten geweest. De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben geleid tot een ambitiedocument. Met de presentatie van deze plannen zijn bij de klankbordgroep, de raad en andere betrokken partijen verwachtingen ontstaan. Door de onzekerheid over de impact van de lange termijnplannen voor de spoorzone op het stationsgebied gaan deze plannen niet in de voorgestelde vorm door. Door de woningbouwopgave is de koers iets gewijzigd. Het stationsgebied is een mogelijke locatie voor woningbouw. We gaan hiervoor een integrale visie maken. Uiteraard worden omwonenden, ondernemers en belanghebbenden hierover geïnformeerd.

Maar we zitten niet stil. Tot het nieuwe plan voor de lange termijn is gemaakt, gaan we aan de slag voor de korte termijn. We gaan het stationsgebouw en het voorterrein aanpakken. We willen het graag schoon, heel en veilig maken. De basis op orde brengen. Dit doen we door ‘no regret’ maatregelen uit te voeren. Dit betekent dat we aanpassingen gaan doen, die we ook weer kunnen meenemen in het plan voor de lange termijn. 

Wat gaan we doen?

Fase 1 – basis op orde

Samen met NS zijn we dit jaar aan de slag gegaan met het stationsgebouw en het voorterrein. We starten met het op orde brengen van de basis. En dan bedoelen we de binnen- en buitenkant van het stationsgebouw en het voorterrein. Architect Arjon Ringerwöle van AR|chitectuur uit Steenwijk heeft een ontwerp gemaakt van het pand. We verwachten dat de werkzaamheden in de loop van 2024 starten en eind van dat jaar afgerond worden. De inrichting van het voorterrein start in het najaar van 2024 en loopt door tot en met maart 2025. 

Onderwerpen waar we aan werken

  • Het gebouw en het voorterrein
  • Functies in en rond het gebouw
  • Aanbod van (deel)mobiliteit en verbetering van de bewaakte en onbewaakte fietsenstalling
  • Extra voorzieningen en bewegwijzering

Fase 2 – Vervolg

Voor de langere termijn gaan we aan de slag met een ambitiedocument. Grote aanpassingen of verbeteringen buiten het stationsgebouw en het voorterrein worden hierin meegenomen. Er wordt gestart met het opstellen van een ambitiedocument voor de hele Spoorzone. Dit doen we met gebiedspartners, om samen te komen tot een gedeelde ambitie inclusief een ontwikkelstrategie. Het streven is dat het voorstel voor de hele Spoorzone voor het einde van het jaar voor besluitvorming bij de gemeenteraad ligt. Omwonenden en inwoners informeren we over de aanpak en voortgang. Ook ondernemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om invulling te geven aan de mogelijkheden in het pand.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Of bent u ondernemer en wilt u meer weten over de mogelijkheden over het huren van een deel van het stationsgebouw? Neem dan gerust contact met Linda de Graaf via de mail linda.de.graaf@steenwijkerland.nl of telefoonnummer 14 0521.

We houden u op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over het station in Steenwijk? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief Station Steenwijk

Nieuwsbrieven Station Steenwijk

Daarnaast praten we u via deze webpagina bij over de stand van zaken. Nieuws over het stationsgebied delen we ook in de Steenwijker Courant huis-aan-huis. 

Veelgestelde vragen
Wanneer starten de werkzaamheden?

We verwachten dat de werkzaamheden vanaf april 2024 gaan starten en doorlopen tot einde jaar. De werkzaamheden aan het voorterrein starten in oktober 2024 en lopen door tot uiterlijk maart 2025. En de werkzaamheden aan de fietsenstallingen starten in 2025. De planning volgt in 2024.

In de komende maanden kunnen er voorbereidende werkzaamheden zichtbaar zijn op en rond het station. Bijvoorbeeld het voorbereiden van verplanting, verplaatsing van objecten, inventarisatie en onderzoek. Hier zult u weinig tot geen hinder van ondervinden.

Is het stationsgebouw bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Ja, het stationsgebouw blijft bereikbaar. Zodra de aannemer en installateur bekend zijn maken we met hen afspraken. We informeren u dan over de werkzaamheden en wat dit voor u en de omgeving betekent.

Wordt het stationsgebouw gesloopt?

Nee. Het pand wordt opgeknapt. Zodat het nog 5-10 jaar gebruikt kan worden. 

Welke winkels of bedrijven komen er in het pand?

Naast New York Pizza en Perron 3 komen er ook andere huurders in het pand. We zijn in gesprek met meerdere partijen die interesse hebben. We houden u via deze pagina op de hoogte.

Bent u ondernemer of kent u een ondernemer die graag op deze locatie wil starten? Neem gerust contact op met Linda de Graaf voor meer informatie: linda.de.graaf@steenwijkerland.nl

Wat gebeurt er met de wegen rondom het station?

Dit plan beperkt zich tot het gebouw en het voorterrein. Wegen en parkeren is opgenomen in de lange termijn plannen

Komen er meer parkeerplaatsen bij?

Nee, dat valt buiten dit project.