Steenwijk Zuidoost

Nieuws

De gemeente Steenwijkerland ontwikkelt een nieuwe woonwijk: Steenwijk Zuidoost. Daarvoor is een masterplan opgesteld. De eerste fase is de ontwikkeling van de locatie Betap Crilux.

Vraag en antwoord naar aanleiding van de informatiebijeenkomst Steenwijk Zuidoost op 1 december 2021 
Presentatie masterplan Steenwijk Zuidoost op 1 december 2021 (pdf 3,3 MB) 

Waarom

De woningmarkt staat onder druk. Er is dringend behoefte aan woningen. Samen met Woonconcept en Roosdom Tijhuis ontwikkelt de gemeente een plan voor de bouw van ruim 200 woningen, waaronder 70 sociale huurwoningen.

Op de locatie Betap Crilux stonden in het verleden twee fabrieken. De gebouwen zijn jaren geleden al gesloopt. Naast de locatie liggen twee andere toekomstige woningbouwlocaties: het voormalige sportveld achter het pannenkoekenrestaurant aan de Meppelerweg en het Logistiek Centrum Steenwijk van Defensie. 

Wanneer

Op 1 december 2021 is er een digitale bijeenkomst gehouden met een presentatie van het masterplan Steenwijk Zuidoost (pdf 3,3 MB). De uitgangspunten voor het masterplan zijn in 2022 door de raad vastgesteld. De volgende fase is het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het deelgebied Betap Crilux. Streven is om in de loop van 2023 het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Henk Kloosterman. Dat kan via telefoonnummer 14 0521. Ook kunt u een mail sturen naar steenwijkzuidoost@steenwijkerland.nl

Zie ook