Steenwijk Zuidoost

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de plannen en laatste ontwikkelingen over woningbouwlocatie Steenwijk Zuidoost.

steenwijk zuidoost

Nieuws

Uitnodiging informatiebijeenkomst Steenwijk Zuidoost op 4 oktober 2023 (pdf 220 kb) 
Presentatie informatiebijeenkomst ontwikkeling Steenwijk Zuidoost, 4 oktober 2023 (pdf 202 kb) 
Presentatie beeldkwaliteitsplan Betap Crilux Steenwijk Zuidoost, 4 oktober 2023 (pdf 13,7 MB)

Waarom

De woningmarkt staat onder druk. Er is dringend behoefte aan woningen. Samen met Woonconcept en Roosdom Tijhuis ontwikkelt de gemeente een plan voor de bouw van ruim 200 woningen, waaronder 70 sociale huurwoningen. Op de locatie Betap Crilux stonden in het verleden twee fabrieken. De gebouwen zijn jaren geleden al gesloopt. Naast de locatie liggen twee andere toekomstige woningbouwlocaties: het voormalige sportveld achter het pannenkoekenrestaurant aan de Meppelerweg en het Logistiek Centrum Steenwijk van Defensie. 

Wanneer

Op 1 december 2021 is er een digitale bijeenkomst gehouden met een presentatie van het masterplan Steenwijk Zuidoost. De uitgangspunten voor het masterplan zijn in 2022 door de raad vastgesteld. U kunt hier vraag en antwoord naar aanleiding van informatiebijeenkomst Steenwijk Zuidoost op 1 december 2021 nalezen. Voor het deelgebied Betap Crilux is een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Daarnaast is gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan willen we in 2023 in procedure brengen.

Op 4 oktober 2023 is er een informatiebijeenkomst gehouden met een presentatie over de ontwikkeling van Steenwijk Zuidoost en een presentatie van het beeldkwaliteitsplan Betap Crilux. Tijdens deze avond zijn aanwezigen geïnformeerd over hoe het verdere proces eruitziet. Een proces dat vertraging heeft opgelopen omdat op het terrein PFAS is aangetroffen. Voordat er woningen op de voormalige locatie van Betap Crilux kunnen worden gebouwd, moet daar eerst een goede oplossing voor gevonden worden. De eigenaren van het terrein - Roosdom Tijhuis en Stichting Woonconcept – zijn daarover in overleg met de bevoegde overheidsinstanties (onder andere de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst).

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Henk Kloosterman. Dat kan via telefoonnummer 14 0521. Ook kunt u een mail sturen naar steenwijkzuidoost@steenwijkerland.nl

Documenten Steenwijk Zuidoost