Ontwikkeling woningbouwplan Bergwold

woningbouwplan Bergwold

Nieuws

Posters inloopbijeenkomst over woningbouwplan Bergwold op 10 april 2024

Waarom

Gemeente Steenwijkerland is sinds februari 2024 eigenaar van het voormalige tuincentrum in Tuk. Deze kans deed zich voor en die hebben we aangegrepen. We hebben een groot deel van de locatie aangekocht om er woningen te kunnen bouwen. De vraag naar woningen is en blijft groot en daar willen we actief mee bezig, samen met de bewoners en omwonenden.

Inloopbijeenkomst april 2024

Op woensdag 10 april 2024 was er een inloopbijeenkomst, op de locatie zelf, over woningbouwplan Bergwold. Aan de hand van posters met verschillende thema's zijn we die avond in gesprek gegaan met de aanwezige belangstellenden. We hebben hun wensen, ideeën en aandachtspunten opgehaald. Daarvoor waren reactieformulieren aanwezig die door veel mensen zijn ingevuld, dat kon tot 24 april 2024. We hebben alle reacties verzameld. Een samenvatting van de reacties (per thema) vindt u hier.

Vervolg

  • Verwerken ideeën en wensen van de inloopbijeenkomst, april 2024 (afgerond)
  • Vormen klankbordgroep, april-mei 2024
  • Stedenbouwkundig plan opstellen, mei-september 2024
  • Benodigde onderzoeken uitvoeren, najaar 2024
  • Omgevingsplan opstellen, 2025
  • Start woningbouw, 2026

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met projectleider René Binnenmars. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een mail sturen naar bergwoldtuk@steenwijkerland.nl

Documenten Bergwold Tuk