Ramp, crisis of als de sirene gaat

Als de sirene gaat is het een waarschuwing. Bijvoorbeeld voor gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand, of een zwaar ongeval. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren, stem uw radio of tv af op RTV Oost en wacht verdere instructies af. Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur hoort u het oefenalarm van de sirenes in onze gemeente. Het gaat slechts om een test, om na te gaan of de waarschuwingsapparatuur nog goed werkt.

Ga naar binnen

 • Binnen loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen.
 • Als u buiten bent, werkt of winkelt, ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Bijvoorbeeld bij een bedrijf, kantoor, winkel of huis.
 • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven. De schoolleiding vangt hen op.
 • Zit u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
 • Geef anderen de gelegenheid bij u te schuilen.
 • Ziet u anderen die de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.
   

Sluit ramen en deuren

 • Bij een ramp of zwaar ongeval kunnen gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U beschermt zich door te schuilen in een woning of gebouw.
 • Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers en schuiven.
 • Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af.
 • Zet als dit mogelijk is de mechanische ventilatie uit (de stekker zit vaak in de meterkast) of zet het systeem op de laagste stand.
 • Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic).
   

Stem af op RTV Oost (99.4 FM ether en 101.6 FM Kabel)

 • Als de sirene gaat, is de regionale radio de officiële rampenzender. Ook kunt u geïnformeerd worden via NL-Alert.
 • Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op.
 • Bij een nationale ramp is de rampenzender Nederland 1 of Radio 1.

De sirene is niet het enige hulpmiddel om u te waarschuwen. Zo kunt u ook geïnformeerd worden via NL-Alert, een radiowagen of de politie. Belangrijk is dat u altijd de instructies opvolgt. Belangrijk, voor uw veiligheid.
 

Meer informatie