Veilig buitengebied

Het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland kent veel kwaliteiten en biedt volop mogelijkheden om te wonen, te werken en te recreëren. Helaas zien ook criminelen in toenemende mate mogelijkheden in het buitengebied, waardoor de veiligheid in het gebied onder druk komt te staan. Boerenbedrijven en tuinders krijgen te maken met diefstal van diesel, koperen spuitkoppen en kostbare landbouwmachines. Hennepkwekerijen en XTC-labs steken steeds vaker de kop op en dumping van chemisch- en drugsafval gebeurt steeds meer.

Samenwerken voor een veilig buitengebied

Om deze criminele praktijken tegen te gaan en daarmee de veiligheid in het buitengebied te verbeteren, zoeken wij als gemeente de samenwerking met inwoners, ondernemers, politie, brandweer en natuurbeschermingsorganisaties. Samen met 11 gemeenten in IJsselland gaan we de komende periode aan de slag met het project Veilig Buitengebied. Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en de website van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Enquête Veilig Buitengebied

Woont u in het buitengebied? Dan heeft u waarschijnlijk een brief ontvangen met daarin een uitnodiging om online een enquête in te vullen. Heeft u deze brief niet gehad, maar woont u wel in het buitengebied, dan kunt u de enquête alsnog invullen. Dit kan anoniem en tot uiterlijk 15 oktober 2021. Door het invullen van de enquête houden we een goed beeld over wat er speelt in het buitengebied. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om criminaliteit tegen te gaan en de leefbaarheid te behouden en, waar nodig, te verbeteren.

Start de enquête Veilig Buitengebied